DestroKladno s.r.o. - betonové bloky Stablo a Zablo

DestroKladno s.r.o. - betonové bloky Stablo a Zablo

Betonové bloky Stablo s gravitačními zámky pro stavbu dělicích a opěrných stěn suchou cestou bez použití malty. 
Zátěžové betonové bloky Zablo s gravitačními zámky pro terénní úpravy a dočasné konstrukce sestavované bez použití malty.

Soubory prvků v modulu po 40 cm.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

DestroKladno s.r.o. - betonové bloky Stablo a Zablo
U Chladičů, halda Koněv
272 03, Kladno
IČO: 06665624

Otevírací doba

Po - Pá:   6:00 - 15:30 hod.

O nás

Společnost DestroKladno s.r.o je pokračovatelkou firmy   Miroslav Karas - Destro, která vznikla v roce 1991 se zaměřením na výrobu umělého kameniva pro inženýrské stavby a stavby pozemních komunikací a pro ostatní stavební práce. Kvalitní surovina a propracovaný systém výroby zaručují vysokou kvalitu vyráběného kameniva, což umožnilo po roce 2015 rozšířit  sortiment výrobků o kamenivo do betonu a o vlastní výrobu betonu. 
Nyní již dvě betonárny na Kladně vyrábí kompletní sortiment transportbetonu, nestmelené a stmelené směsi pro stavby vozovek a zároveň je zde výrobna betonových bloků STABLO pro opěrné zdi a zátěžových bloků Zablo.
Výrobní areál je umístěn v blízkosti širšího centra města na haldě Koněv, kde navazuje na recyklační centrum Destro pro zpracování stavebních demoličních odpadů a odpadů z ocelárenské výroby. 

Sortiment

Betonové bloky Stablo s gravitačními zámky pro stavbu dělicích stěn, skladovacích kójí a opěrných zdí bez použití malty

Zátěžové betonové bloky Zablo s gravitačními zámky pro terénní úpravy a dočasné konstrukce sestavované bez použití malty

  • prvky ve skladebných rozměrech od 80 x 80 x 160 cm až po 40 x40 x40 cm
  • hmotnost od 2400 kg až po 150 kg
  • se zámky nebo hladkou plochou
  • celkem 35 typů bloků
  • základní bez úprav, s vybráním ve spodní stěně  nebo s ocelovými kotvami 

 

Katalog betonových bloků

 

Doprava a mechanizace

Doprava nákladním automobilem

Manipulace, ukládání a stavba stěn: 

  • bloky bez úprav - pomocí samosvorných kleští
  • bloky s vybráním - vysokozdvižným vozíkem
  • bloky se speciální ocelovou kotvou s kulovou hlavou - jeřábovým závěsem

Kvalita

Výroba betonových bloků Stablo a zátěžových bloků Zablo podléhá přísné kontrole, výrobna má vlastní zkušební laboratoř vybavenou pro provádění běžných zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu. Betonárna je držitelem certifikátu SŘV č. 204/C6/2021/060-052640 z r. 2021. Na betonové bloky Stablo a Zablo bylo vydáno prohlášení o shodě podle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a NV č. 163/2002 Sb. v platném znění.

Výroba je certifikována a dozorována Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., AO 204.

Betonové bloky Stablo a Zablo jsou recyklovatelné ze 100 %.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Obchodní zástupce pro beton, kamenivo, stavební odpady, betonové bloky Stablo
Martin Motyčák
+420 725 505 577
Výrobní ředitel
Radek Karas

Ceník

Ceník betonových bloků

Další adresy

Sídlo:
Sýkořice 216
270 24 Zbečno

Korespondenční adresa:
P.O.Box 4
272 03 Kladno

Kancelář / účetní:
Huťská 229 (budova Prona)
272 01 Kladno

tel.: +420 311 234 810
fax: +420 312 523 325
e-mail: info@destro.cz


Skupina