DEV COMPANY, spol. s r.o.

DEV COMPANY, spol. s r.o.

Specializovaná stavební činnost, statika, sanace, izolace, kotvení, injektáže.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

DEV COMPANY, spol. s r.o.
Čs. legií 145/18
702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 47679620

O nás

Společnost vznikla v roce 1995 a ve svém programu činnosti založeném na zakládání staveb(piloty, mikropiloty,kotvy) a zpevňování a utěsňování báňských, inženýrských, vodních staveb a budov pomocí klasických i chemických injektáží např. polyuretanovými pryskyřicemi, uplatňuje dvacetileté zkušenosti pracovníků, působících ve Vědecko-výzkumném ústavu v Ostravě-Radvanicích.

Sortiment

Nabídka prací :

 • sanace betonu a zdiva
 • stříkaný beton (torkret)
 • vrtné práce, mikropiloty
 • chemické injektáže
 • tryskání vodou a pískem
 • speciální hydroizolační nátěry

 

Zpevňování, utěsňování a opravy konstrukcí staveb ve stavebnictví, pozemním stavitelství a vodohospodářství pomocí polyuretanových pryskyřic v izolacích staveb a objektů, proti vlhkosti, průsakům spodní i tlakové vodě i izolace proti úniku vody a jiných průmyslových tekutin z nádrží a bazénů

 

 • Opravy panelové výstavby
  • řešení problémů v panelové výstavbě z 50. a 60. let při ztrátě schopnosti betonu odolávat negativním účinkům. Zpevňovací injektáže polyuretanovými pryskyřicemi, kde polyuretan nepodléhá po vytvrzení žádným teplotním výkyvům a porušený beton zcelí i pod mikrotrhlinky do 0,1 mm. Zpevňování bet. skeletu narez šroubovicemi a uhlíkovými lamelami.

 

 • Zpevňování mostních pilířů, dopravních komunikací a jejich podzákladí
  • pomocí tlakových injektáží a kotev provádíme zpevňování narušených pilířů včetně jejich podzákladí mikropiloty a to i v kombinaci s injektážema v souladu s požadovanými statistickými výpočty

 

 • Stabilizace svahů
  • připravujeme a zabezpečujeme velká stavební díla, např. kombinací injektáž spolu se svorníky a kotvami
  • nejčastější metoda – vrtání injektážních např. samozavrtávajících mikropilot typu IBO přes opěrnou zeď do masívu, kde je následně injektována PUP nebo cementová suspenze

 

 • Utěsnění průtahů stařinných plynů v podzemních důlních dílech
  • použití polyuretanových pryskyřic při utěsňování stávajících hrázových objektů popř. vytváření nových hrází v externích důlních podmínkách

 

 • Sanace kolektorů a jejich izolace proti průsakům do volných prostor
  • prováděná injektáž utěsní degradované, narušené bet. zdivo a následné sananační práce na bázi cementu prodlouží plně funkčnost daného objektu

 

 • Provádíme izolace proti průsakům vody a vlhkosti podzemních objektů – a to jak u zapuštěných patrových budov, tak u podzemních garáží a vodních nádrží
 • Zároveň využíváme polyuretanových pryskyřic a speciálních sanačních omítek při rekonstrukci kulturních památek – např. těsnící tlaková injektáž základového kamenného zdiva a jeho podzákladí 

 

 • Utěsnění vlhké obezdívky tunelů
  • např. při netěsnosti v obezdívce silničních nebo železničních tunelů, při narušení těsnosti tubusu je aplikována tlaková injektáž popř.doplněna speciálními krystalizačními stěrkami na cementové bázi

 

 

Injektáže, sanační omítky,  mikropiloty

  - tvoří v dnešní době významnou část stavebního průmyslu, jak při výstavbě nových objektů, tak zejména při rekonstrukcích staveb. V těchto oborech disponuje naše firma týmem certifikovaných odborníků s dlouholetou praxí, což vede při použití vysoce kvalitních materiálů od našich dodavatelů k dosažení těch nejlepších výsledků a spokojenosti zákazníků.

 

Oblasti použití injektáží :

 

Oblast statického zajištění objektu a budov :

 • aplikace lamel, lan, nerez šroubovic, kotev, uhlíkových lamel atd.
 • realizace mikropilot pro zpevnění základů, podzákladí atd.

Doprava a mechanizace


Technické a personální vybavení

Reference

Přehled některých referenčních zakázek a rozestavěných staveb - viz odkaz

Certifikáty

Spolupracujeme s vysokými školami na řešení specifických detailů ve stavebnictví a to zejména v oblasti geotechniky a statiky s Vysokou školou báňskou v Ostravě, v oblasti sanací betonových konstrukcí s VUT Brno a s Kloknerovým ústavem v Praze, ústavem Geoniky ČSAV