DIAMO s.p., o.z.GEAM


Jak nás kontaktovat?

Adresa

DIAMO s.p., o.z.GEAM

592 51, Dolní Rožínka
IČO: 00002739

Kontakt

Fax: 566 593 792

O nás

Firma provádějící těžbu a úpravu uranové rudy . V rámci náhradních programů provozuje skládku ostatních odpadů a "detoxikač - linku" na chemické úpravně .

Sortiment

  • STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ :
  • 170101 Beton
  • 170102 Cihly
  • 170200 Dřevo, sklo, plasty
  • 170501 Zemina a/nebo kameny
  • OSTATNÍ :
  • odpady kategorie "O"

Doprava a mechanizace

DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka , závod
Dopravy a mechanizace provozuje dopravu včetně nebezpečných , vědí dle ADR


Váha typu "SCHENCK" , kompaktor

Celoroční provoz , pracovní doba : 6 - 14 .

Na koho se obrátit


Ing. Luděk Kubíček - 566 593 798

Další adresy

Detoxikač - linka na chemické úpravně zneškodňuje nebezpečné odpady s obsahem těžkých kovů . Kontakt : Ing. J.Chocholáč - 566 593 651

Zařazení do kategorií