DOBET, spol. s r.o.- betonárna Uherské Hradiště - Jarošov

Betonárna typ STASIS s hodinovým výkonem 50 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody a ohřev kameniva.

Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa

DOBET, spol. s r.o.- betonárna Uherské Hradiště - Jarošov
Pivovarská 570
686 01, Uherské Hradiště - Jarošov
IČ: 25511602

Provozní doba

Pracovní dny 06:00 - 14:30 (dle domluvy) .

Po pracovní době a ve dnech pracovního volna a klidu bude k cenám účtován příplatek ve výši 15 %, minimálně musí být odebráno 30 m³ betonu.

Kontakt

Telefon 572 545 023
Fax 572 545 023

Na koho se obrátit

Obchodník Radislav Mika
572 432 333 , 602 753 397

Technolog Rostislav Šilhavý
572 432 325 , 724 232 213

Dispečer Josef Korvas
572 545 023 , 724 232 233


O nás

DOBET, spol. s r.o. v Ostrožská Nová Ves je soukromou společností, jejíž hlavní činností je těžba a zpracování nerostných surovin a výroba stavebních materiálů. Mezi další činnosti patří provozování nákladní autodopravy, hostinská a ubytovací činnost.
Další činností je provozování betonáren. Výroba, doprava a ukládání betonových směsí je realizována na betonárnách: Ostrožská Nová Ves, Uherský Brod a Uherské Hradiště – Jarošov. V sídle firmy v Ostrožské Nové Vsi je dále provozována výroba zámkové dlažby a nákladní autodoprava.


Sortiment

  • Vyrábí betony dle normy ČSN EN 206 a ČSN P 732404 (73 2404) 1.1.2016
  • Potěry se zaručenou pevností (frakce do 4 mm)
  • Potěry se zaručenou pevností (frakce do 8 mm)
  • Vodostavební betony
  • Betony odolné agresivnímu prostředí
  • Lehké betony, pěnobetony a polystyrenbetony
  • Speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace
  • Cementové malty
  • Potěry CP 250 - 400
  • Liaporbetony


Kvalita

Provozovna má certifikovaný systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 .


Certifikace