DREPOS s.r.o.

DREPOS s.r.o.

Pilařská výroba a prodej stavebního řeziva, bednění, trámy, fošny, desky na stavbu.

Skládka suti a zeminy, uložení odpadů, betonu, cihel, apod.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

DREPOS s.r.o.
Pustiměř 240
683 21, Pustiměř
IČO: 63493594

Otevírací doba

6.00 - 18.00 hod.

O nás

Od 1. 5. 2019 provozujeme ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ ODPADU POSTUPEM R 11 .

Sortiment

Katalogové číslo

Kategorie

Název odpadu

01 01 02

O

Odpady z těžby nerudných nerostů

01 04 08

O

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 09

O

Odpadní písek a jíl

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03

17 05 06

O

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem
17 05 05

19 12 09

O

Nerosty (například písek, kameny)

20 02 02

O

Zemina a kameny

 

Certifikáty