D&Z spol. s r.o.

D&Z spol. s r.o.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

D&Z spol. s r.o.
Průmyslová (vedle areálu CEMEX Malešice s.r.o.)
108 00, Praha 10
IČO: 001 96 304

Otevírací doba

Po-Čt: 7:00 - 17:00
Pá:      7:00 - 16:00

(Prodloužení pracovní doby, víkendy a svátky, možné po předchozí domluvě)

O nás

Naší činností je recyklace stavebních odpadů, drcení kameniva, třídění písků, hrubotřídění, ukládka zemin a stavební suti, prodej písků, štěrků a recyklátů. Materiály jsou váženy na kalibrované váze Schenck.

Sortiment

Ukládka inertních materiálů
Průmyslová (vedle areálu CEMEX Malešice s.r.o.), P-10:

 -  čistá výkopová zemina neznečištěná cizími příměsemi
 -  směsná stav.suť neznečištěná cizími příměsemi v kusovitosti do 50 cm, max. do 5% výkopové zeminy
 -  prosté betony neznečištěné cizími příměsemi v kusovitosti do 50 cm
 -  armované betony neznečištěné cizími příměsemi v kusovitosti do 50 cm
 -  živičné kry v kusovitosti do 50 cm
 -  panely, armované betony nad 50 cm
 
Upozorňujeme, že dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. je povinnost u těchto položek dodávat atesty o nezávadnosti materiálu.

  

Prodej materiálů:
Písek 0-4
Písek praný 0/4
Kačírek 16/22 praný
Drcené kamenivo - Lomový prach frakce 0/4
Drcené kamenivo - frakce 4/8
Drcené kamenivo - frakce 8/16
Drcené kamenivo - frakce 16/32
Drcené kamenivo - frakce 32/63
Drcené kamenivo - frakce 0/32
Drcené kamenivo - frakce 0/63
Recyklát směsný - různé frakce
Recyklát betonový 0-63
Recyklát živičný 0-63
Recyklát živičný - různé frakce
Přetříděná zemina

 

Na koho se obrátit


Ceník

Ceník materiálu

Další adresy

Sídlo:
Údlická 761
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry


Zařazení do kategorií