ECEM Additives s.r.o.

ECEM Additives s.r.o.

Fluidní popílek uspoří vaše náklady za cement, díky nižším emisím šetří životní prostředí a slouží pro mnohá betonářská a stavební využití. A právě my jsme jeho prodejcem a zpracovatelem. Jako jedna z mála společností jej umíme upravit tak, aby byl použitelný pro výrobu cementu a betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ECEM Additives s.r.o.
Václavské náměstí 831/21
110 00, Praha 1 - Nové Město
IČO: 08247536

Kontakt

Mobil: +420 720 076 515
E-mail: ecem@ecem.cz
Web: www.ecem.cz

O nás

Fluidní popílek vzniká spalováním uhlí v tepelných elektrárnách a teplárnách při teplotách kolem 800 °C. Je navíc kvalitnější příměsí betonu a cementu. Umožňuje zcela čisté zpracování jinak nevyužitelného odpadu z tepelných elektráren a tepláren. Popílek dodáváme na trzích v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku.

Jsme jediní specialisté na zpracování fluidního popílku

Naše společnost je držitelem licence, která nám umožňuje upravovat fluidní popílek tak, aby byl použitelný pro výrobu cementu a betonu. Nabízíme původcům fluidních popílků pomoc s jejich zpracováním. Díky úpravě a certifikaci se z odpadu stávají VEPy (vedlejší energetické produkty) vhodné pro cementárny a výrobce betonových směsí.

Fluidní popílek nemusí skončit na skládce, ale lze jej využít ve stavebnictví. Pomáháme tak původcům odpadů šetřit náklady na ukládání popílků, výrobcům ve stavebnictví šetřit náklady na výrobu, ale šetříme i životní prostředí. 

Sortiment

Certifikovaný fluidní popílek - filer jako pórovité kamenivo (ČSN EN 13055-1)

 

Kvalita

Prohlášení o vlastnostech:

Certifikáty

Na koho se obrátit

Obchodní ředitel
Bc. Petr Vodvárka
+420 720 076 515
Ředitel společnosti
JUDr. Patrik Šteffek
+421 902 599 993


Zařazení do kategorií