EGV, spol. s r.o.

Jednotka zabezpečuje pomocí vyhřívacích vodičů udržení teploty tuhnoucího betonu na stanovené hodnotě. Jednotka ovládá výkon topných drátů až do 12 kVA a tím umožňuje betonování i v zimních.....

Jak nás kontaktovat?

Adresa

EGV, spol. s r.o.
Poděbradova 109
61200, Brno
IČO: 13690850

Kontakt

Fax: +420 5 49522330
E-mail: obchod@egv.cz
Web: www.egv.cz

Sortiment

 • V současnosti zahrnuje výrobní program firmy zejména :
 • · řídicí a regulační systémy pro průmyslové aplikace
 • · monitorovací a zabezpečovací systémy rotačních strojů
 • · systémy sledování životnosti
 • · systémy dálkové ho sledování strojů
 • · měřicí a programovatelné elektronické moduly
 • · přípravky, komponenty, jednoúčelové stroje a zařízení
 • · pevnostní výpočty potrubních systémů a konstrukcí
 • · pevnostní výpočty uzlů a komponent rotačních strojů
 • · diagnostická měření, úřední měření vibrací, modální analýza
 • · distribuce výrobků pro diagnostiku strojů a strojních zařízení
 • · systémová technika budov

Certifikáty

Při betonování v zimních měsících je nutno zajistit, aby teplota betonové směsi neklesla během tuhnutí pod jistou hodnotu, která závisí na složení použité betonové směsi. Jednotka pro řízený úsporný ohřev betonu RTB02 společně s výkonovými jednotkami zajišťuje elektrický ohřev betonu pomocí odporových drátů a to tak, aby tradiční použití elektro ohřevu bylo z hlediska spotřebované elektrické energie maximálně ekonomické. Teplota betonu je sledována pěti teploměry a podle aktuální teploty je řízen příkon vytápění. Měřené hodnoty teploty jsou ukládány do paměti a je možno je po přenosu do počítače vytisknout v grafické formě programen TBView.

Na koho se obrátit


Ing. Milan Sušil +420 5 49522316

Další adresy

EGV Slovakia, s.r.o.

Zařazení do kategorií