EKO servis Zábřeh s.r.o. - SEPAREX

EKO servis Zábřeh s.r.o. -  SEPAREX


Sběrný dvůr - recyklační středisko


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EKO servis Zábřeh s.r.o. - SEPAREX
Dvorská 19
789 01, Zábřeh
IČO: 25896903

Kontakt

Telefon: 583 550 326
Mobil: 773 795 367
E-mail: eko@ekozabreh.cz
Web: www.ekozabreh.cz

Sociální sítě:    

Otevírací doba

Sběrný dvůr (nebezpečné odpady, vyřazené spotřebiče), Dvorská 19:

Pouze pondělí, pátek:  7:00 - 17:00 h.

  

Separex, Leštinská 36 - Sběrný dvůr:

Sběrné místo SEPAREX (komunální a velkoobjemový odpad, plasty, papír, bioodpady, stavební suť a výkopová zemina, vyřazené spotřebiče a ostatní)

Pondělí - pátek:    6:00 - 16:00 hodin

Sobota:                    8:00 - 12:00 hodin

Sběrová sobota:  Jedná se o sezónní službu EKO servisu, která je poskytována od dubna do listopadu každou sobotu (mimo svátků) v době od 8:00 do 12:00 v areálu střediska SEPAREX, ul. Leštinská 36 .
PODROBNOSTI

O nás

Jednou z hlavních činností společnosti EKO servis Zábřeh je poskytování služeb v odpadovém hospodářství. Sem patří svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, soustředění nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení či přistavování velkoobjemových kontejnerů.

Stále významnější význam nabývá separace odpadu a jeho dotřídění prováděné na třídící lince SEPAREX. V jejím rámci pracuje také zpracování kompostu, nový způsob zpracování vytříděných bioodpadů.

Pro obce, které jsou našimi klienty v oblasti odpadového hospodářství, zajišťujeme rovněž vedení zákonné evidence nakládání s odpady a čtvrtletní výkaznictví pro obalovou společnost EKO-KOM a.s.

Sortiment

  • prodej:
    • štěrků (různé druhy a frakce)
    • písků (na zdění a betonování)
    • písku do pískovišt s atestem
  • prodej recyklátů - příjem odpadů

 

Kvalita

Ve společnosti je od března roku 2004 zaveden systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001 pro oblast životního prostředí.

Certifikáty