EKO servis Zábřeh s.r.o. - SEPAREX

Sběrný dvůr - recyklační středisko

Adresa

EKO servis Zábřeh s.r.o. - SEPAREX
Dvorská 19
789 01, Zábřeh
IČ: 258 96 903

Provozní doba

Sběrný dvůr (nebezpečné odpady, vyřazené spotřebiče), Dvorská 19:

Pouze pondělí, pátek 7:00 - 17:00 hodin

 

Separex, Leštinská 36 - Sběrný dvůr:

Sběrné místo SEPAREX (komunální a velkoobjemový odpad, plasty, papír, bioodpady, stavební suť a výkopová zemina, vyřazené spotřebiče a ostatní)

Pondělí - pátek  6:00 - 16:00 hodin

Sobota 8:00 - 12:00 hodin

Sběrová sobota:  Jedná se o sezónní službu EKO servisu, která je poskytována od dubna do listopadu každou sobotu (mimo svátků) v době od 8:00 do 12:00 v areálu střediska SEPAREX, ul. Leštinská 36 . PODROBNOSTI

Kontakt

Telefon 583 550 326

Na koho se obrátit

Vedoucí Jan Indra
+420 605 958 106


O nás

Jednou z hlavních činností společnosti EKO servis Zábřeh je poskytování služeb v odpadovém hospodářství. Sem patří svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, soustředění nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení či přistavování velkoobjemových kontejnerů.

Stále významnější význam nabývá separace odpadu a jeho dotřídění prováděné na třídící lince SEPAREX. V jejím rámci pracuje také zpracování kompostu, nový způsob zpracování vytříděných bioodpadů.

Pro obce, které jsou našimi klienty v oblasti odpadového hospodářství, zajišťujeme rovněž vedení zákonné evidence nakládání s odpady a čtvrtletní výkaznictví pro obalovou společnost EKO-KOM a.s.


Sortiment

  • prodej:
    • štěrků (různé druhy a frakce)
    • písků (na zdění a betonování)
    • písku do pískovišt s atestem
  • prodej recyklátů - příjem odpadů

 


Kvalita

Ve společnosti je od března roku 2004 zaveden systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001 pro oblast životního prostředí.


Certifikace