EKOMONT Litoměřice s.r.o. - prefabrikáty

Výroba betonových prefabrikátů, betonových směsí, čistíren odpadních vod (ČOV 1-20000EO), betonových jímek, kolektorů, lapáků tuku, odlučovačů ropných látek, žump, septiků, vodoměrných šachet, vodojemů, nádrží na technologické tekutiny. Produkujeme i monolitické garáže.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EKOMONT Litoměřice s.r.o. - prefabrikáty
Mlékojedská 3
412 01, Litoměřice
IČO: 01526235

Kontakt

Telefon: 774 444 230,
E-mail: info@ekomontsro.cz
Web: www.ekomontsro.cz

Otevírací doba

Pondělí           7:00 - 15:00
Úterý              7:00 - 15:00
Středa            7:00 - 15:00
Čtvrtek           7:00 - 15:00
Pátek              7:00 - 15:00
Sobota            Po telefonické dohodě

O nás

Prodáváme a distribuujeme prefabrikované železobetonové jímky. Jímky jsou vyrobeny z vyztuženého vodostavebného betonu, zvenčí natřeny asfaltovým lakem, který v kombinaci s vlastnostmi vodostavebného betonu zaručuje nepropustnost dle ČSN 750905. Jímky jsou určeny k zabudování do země a to i v případě výskytu spodních vod (nutno oznámit při objednávce).
Vyrábímě betonové garáže...

Sortiment

Základní orientace :


VÝROBA A PRODEJ BETONOVÝCH JÍMEK A SEPTIKŮ
VÝROBA A PRODEJ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
VÝROBA A DISTRIBUCE BETONU V ŠIROKÉM SPEKTRU PEVNOSTNÍCH TŘÍD
VÝROBA A PRODEJ BETONOVÝCH GARÁŽÍ
PRODEJ A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

 

 • Žumpa:
  • jímka, která vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Je tedy nutné ji pravidelně vyvážet.
 • Septik:
  • usazovací nádrž na částečné čištění odpadní vody, která je rozdělena do několika komor, kterými postupně odpadní voda protéká. Mimo jiné i na počtu komor je závislá účinnost septiku. Čím více komor, tím se usazuje více nečistot a účinnost čištění je tak vyšší. I tak, ale septik v naprosté většině případů nedosahuje takové účinnosti aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění odpadních vod. Musí být doplněn o další stupeň čištění. Často se doporučuje doplnění například o zemní štěrkový či pískový filtr, který na septik navazuje a dostatečně vodu dočistí. Takováto varianta se co do účinnosti vyrovná čistírně odpadních vod.V případě použití septiku je nutné mít povolení příslušného odboru životního prostředí, který stanoví podmínky pro jeho používání
  •  
 • Vodoměrná šachta:
  • patří mezi vodárenské objekty na pozemním vodovodním potrubí. Slouží k osazení vodoměru a armatur na domovní přípojce tak, aby byly snadno přístupné.
 • Čistírny odpadních vod:
  • Malé domácí aktivační ČOV, jinak čistírny odpadních vod, slouží k biologicko-mechanickému čištění odpadních vod. Používají se k likvidaci odpadní vody z nejmenších zdrojů znečištění (rodinné domy, penziony, aj.). Umožňují vyčistit vodu z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí
 • Lapáky tuku:
  • Lapáky tuků (odlučovače tuků) slouží k separaci tuků z odpadních vod. V lapáku tuků se tuk v odpadní vodě vysráží a zachytí a nepůsobí dále negativně v kanalizační sítí (zanášení, zápach).
 • Odlučovače ropných látek:
  • Odlučovače ropných látek (lapoly popř. odlučovače ropných látek) jsou nádrže určené pro zachytávání a odloučení volných lehkých kapalin, zejména ropných látek z vody. Odlučovače ropných látek se používají převážně v průmyslových a zemědělských provozech nebo u velkých odstavných ploch a parkovišť.
 • Nádrže na vodu:
  • Jímky na akumulaci dešťových vod, spadlých na pozemku, které je možno zpětně využívat (tzn. neplýtvat pitnou vodu) například na zalévání zahrady, mytí aut, splachování WC.
 • Retenční nádrže:
  • Retenční nádrže slouží k zadržení dešťové vody na určitou dobu před vypuštěním do kanalizace. Tyto systému funguji jako ochrana kanalizačních systému před přívalovými dešti. Retenční nádrže se nejčastěji budují u průmyslových objektů a velkých zpevněných ploch. V posledních letech i nových rodinných domů.
 • Čerpací šachty:
  • Čerpací šachty slouží k přečerpání odpadních, podzemních a dešťových vod z lokalit, kde není dostatečný spád pro gravitační kanalizační systém. Z ČS je voda čerpána dále do tlakové nebo gravitační kanalizace.
 • Sklepy:
  • Sklepy jsou podzemní objekty, odolné proti působení zemních tlaků, určené např. na skladování brambor, ovoce popř. archivování vína.

 

Společně s výrobou, prodejem a dopravou betonu nabízíme sortiment betonových výrobků (jímky, septiky, žumpy, vodoměrné šachty, revizní šachty, skruže, vodojemy, retenční nádrže, betonové garáže a další). Dále jsme výrobci plastových oken a dveří (profil GEALAN) a provozujeme čerpací stanici.

 

Certifikáty