EKOSTAVBY Louny s.r.o. - Recyklační středisko Žatec

EKOSTAVBY Louny s.r.o. - Recyklační středisko Žatec

Jak nás kontaktovat?

Adresa

EKOSTAVBY Louny s.r.o. - Recyklační středisko Žatec
Areál na výjezdu ze Žatce směr Plzeň u silnice I/27 naproti ČS ÖMV
438 01, Žatec
IČO: 10442481

Otevírací doba

Pondělí - Pátek:  7:00 - 15:30 hod.

O nás

V roce 2010 bylo v rámci zkvalitnění nakládání se stavebními a demoličními odpady ve společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. založeno recyklační středisko Žatec. Jedná se o zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a recyklaci stavebních a demoličních odpadů.
V rámci tohoto projektu byla dále pořízena mobilní recyklační technologie SANDVIK. Technologie je složená z mobilních drtičů (čelisťový drtič, kuželový drtič) a mobilních třídičů. S touto technologií recyklujeme stavební a demoliční odpady nejen na střediscích a stavbách naší společnosti, ale recyklujeme SDO pro celou řadu smluvních partnerů z řad stavebních společností, společností zabývajích se demolicemi a recyklací stavebních a demoličních odpadů.
Recyklační středisko Žatec je dále určené k prodeji recyklátů, písků a štěrků. Prodáváme recykláty vyrobené dle EN 13242:2002+A1:2007 ze stavebních a demoličních odpadů, dále kamenivo pro malty, kamenivo do betonu, přírodní kamenivo a předdrcené písky a štěrky.

Sortiment

Prodávané recykláty, písky a štěrky:

  • Recyklované cihlové kamenivo
  • Recyklované betonové kamenivo
  • Recyklované asfaltobetonové kamenivo
  • Kamenivo pro malty
  • Kamenivo do betonu
  • Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací
  • Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské  stavby a pozemní komunikace
  • přírodní kamenivo

Přijímané stavební a demoliční odpady:

17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly, 17 01 03 Tašky a keramické výrobky, 17 01 07 Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, 17 03 02 Asfaltové směsi, 17 05 04 Zemina a kamení, 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku, 17 06 04 Izolační materiály, 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry, 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady.

Stavební a demoliční odpady jsou přijímané na základě platného souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje ke sběru, výkupu, úpravě a recyklaci stavebních a demoličních odpadů.

Doprava a mechanizace

Pro svoz stavebních a demoličních odpadů nebo rozvoz recyklátů, písků a štěrků je Recyklační středisko Žatec vybavené kontejnerovým vozidlem DAF 7,0 tun a SCANIA P250 10,0 tun. K tomuto vyzidlu máme několik kontejnerů o objemu 4,5 - 8,0 m3. Vozidlo je dále vybavené hydraulickou rukou a kontejnerem se sklápěcími bočnicemi pro rozvoz stavebních materiálů.

Zajišťujeme:

- odvoz a likvidaci stavebních odpadů včetně pronájmu kontejnerů

- dopravu recyklátů, písků, štěrků

- dopravu dalších materiálů včetně stavebních výrobků

V případě potřeby dopravy větších objemů stavebních a demoličních odpadů nebo recyklátů, písků a štěrků zabezpečujeme dopravu vozidly o užitečné hmostnosti až 27,0 tun.


- mobilní recyklační technologie SANDVIK (čelisťový drtič, kuželový drtič, třídič)
- silniční nájezdová váha 60 tun s vážním mostem 18 x 3 m
- mobilní UNIMO buňka s administrativním zázemím
- nakladač pro nakládku recyklátů, písků a štěrků
- nosič kontejnerů DAF 7 tun a SCANIA P250 10 tun
- kontejnery o objemu 4,5 - 8,0 m3

Kvalita

Hodnocení shody výrobku (recyklátu) s EN a deklarovanými hodnotami podle vhodnosti je prováděno v souladu s EN 13242:2002+A1:2007.

Certifikáty