ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Zařízení na odlučování tuhých znečišťujících látek z kouřových a technologických plynů .


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Sažinova 1339
399 01, Milevsko
IČO: 25696882

Otevírací doba

Po - Pá:  8:00 - 15:00

O nás

ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen skupiny ZVVZ Group, je obchodně inženýrská společnost, která projektuje, dodává a realizuje zařízení pro čištění technologických plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra.

V rámci svých obchodních aktivit nabízí následující dodávky a služby.
Dodávky:
- látkových filtrů
- elektrických a mechanických odlučovačů
- pneumatické dopravy sypkých materiálů
- kondicionérů a tepelných výměníků
- zařízení pro klimatizaci a větrání, také pro jaderné elektrárny
- filtroventilační zařízení a uzavírací elementy, také pro jaderné elektrárny
Služby:
- zpracování projektové dokumentace
- realizace zařízení na klíč
- montážní práce
- opravy a rekonstrukce stávajících zařízení
- servisní a poradenská činnost

Akciová společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. vznikla ke dni 21.12.2006 kapitálovým vstupem tradičního dodavatele vzduchotechnických zařízení ZVVZ a.s. do firmy ENVEN a.s. a vložením divize Engineering ZVVZ a.s. do této nové společnosti.
Strategickým spojením obou firem byl učiněn první krok k dalšímu dynamickému vývoji společnosti a k vytvoření silného moderního inženýringu, který si klade za cíl stát se jedním z klíčových evropských dodavatelů v ekologickém strojírenství.

Sortiment

  • INŽENÝRSKÉ SLUŽBY
  • KOMPLEXNÍ DODÁVKY
  • KUSOVÉ DODÁVKY
  • LÁTKOVÉ FILTRY
  • ELEKTRICKÉ ODLUČOVAČE
  • PNEUMATICKÁ DOPRAVA
  • KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ
  • MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ

 

Jednotlivé výrobky se dodávají v rámci vlastních projektů a dodávek „na klíč" i jako kusové dodávky:

Reference

Kvalita

Naše certifikáty

V roce 2002 byl naší společností získán certifikát systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000, následně v roce 2006 certifikát systému na ochranu životního prostředí dle ISO 14 001:1996, které vystavila společnost BVQI s Nizozemskou akreditací.

Následně proběhla v roce 2008 společná recertifikace systémů ISO 9001:2000 a ISO 14 001:2004 certifikační společností BVC. Taktéž v roce 2008 prokázala naše společnost shodu s požadavky na kvalitu v procesu svařování dle norem ČSN EN ISO 3834-1,2 a DIN 18 800-7/A1 a získala tak od společnosti BVC certifikát.

V roce 2010 proběhla kompletní certifikace (ISO 9001:2008 a ISO 14 001:2004) novou společností Det Norske Veritas včetně certifikace systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18 001:2007.

Ostatní certifikáty používané naší společností jsou: certifikát ATEX pro výbušné prostředí, certifikáty ČIŽP - schválené výrobky, certifikát pro výrobu tlakových nádob a speciální certifikáty pro Rusko, Ukrajinu a Kazachstán.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Obchodní oddělení ČR
Ing. Martin Španvirt
+420 382 553 163
Vedoucí marketingu
Ing. Dušan Molík
+420 382 552 124

Další adresy

Pracoviště Praha:
ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Počernická 96
108 03 Praha 10
Česká republika
  

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. - organizační složka
ul. Hroncová 5
040 01 Košice
Slovenská republika


Zařazení do kategorií