EP Power Minerals CZ, a.s.

EP Power Minerals CZ, a.s.

Obchodování s vedlejšími energetickými produkty.

Naše společnost zajišťuje prodej suchých a vlhčených VEP vhodných pro rekultivaci ve vybraných lokalitách jak v ČR, tak i v rámci EU (dle REACH).


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EP Power Minerals CZ, a.s.
Teplárenská 2
434 01, Most – Komořany
IČO: 11854995

O nás

EP Power Minerals CZ, a.s. (EPPM CZ) je dceřinou společností německé EP Power Minerals GmbH (EPPM DE), která je globálním leaderem v oblasti vedlejších energetických produktů, abraziv, odpadů, recyklace a rekultivace. Obě společnosti jsou součástí Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH).

EPPM CZ obchoduje s vedlejšími energetickými produkty (VEP) a příbuznými komoditami z jednotlivých teplárenských společností skupiny EPH (Plzeňská teplárenská, a.s. a Elektrárny Opatovice a.s.). Zároveň realizuje kompletní obchodní činnost, tedy nákup, prodej a volné obchodování na trhu včetně dopravy a dispečerské služby.

V oblasti vedlejších energetických produktů se zabývá prodejem popílků, energosádrovce, strusky a granulátů. Uvedené produkty jsou certifikovány jako stavební výrobky a splňují veškerá technická, ekologická a zdravotní kritéria dle platné legislativy. Všechny uvedené komodity jsou přepravovány nákladními automobily a po železnici v rámci vlastních přepravních společností ze skupiny EPH.

Sortiment

VYUŽITÍ VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ:

  • Popílky jsou využívány pro výrobu betonů, pórobetonů, cihlářské výroby, výroby cementu, suchých omítkových a zdících směsí nebo výrobu umělého kameniva, či keramického zboží.
  • Struska je využívána pro násyp zemních těles pozemních komunikací, zásyp opěrných konstrukcí, zásyp a obsyp liniových staveb inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody) nebo ostřivo při výrobě cihlářských pálených výrobků.
  • Energosádrovec je běžně využíván při výrobě sádrokartonových desek, sádry, při výrobě cementu jako regulátor doby tuhnutí, aktivátor postupu tvrdnutí pórobetonu, nebo při výrobě omítkových směsí.
  • Granulát, Stabilizát je certifikovaná směs VEP a pojiva. Využívá se hlavně ke zpevnění podloží při výstavbě pozemních komunikací a jiných liniových staveb, výstavbu hrází, modelaci terénu, rekultivace území apod.
  • Zemědělské hnojivo CalSulf se používá pro základní hnojení sírou a vápníkem zemědělských plodin ve všech půdních a klimatických podmínkách. Lze ho doporučit především k hnojení olejnin (ozimá řepka, slunečnice, mák, hořčice, aj.) plodin náročných na síru, obilnin, jetelovin a ke hnojení zelenin, zvláště pak košťálovin.

 

OSTATNÍ PRODUKTY:

Lupek
Používá se v původním stavu, nebo tříděný v různých frakcích jako vyrovnávací podsypový materiál pro stavby komunikací a budov, násypy, zásypy a obsypy. V původním stavu je těžený lupek štěrk s příměsí jemnozrnné hlinitopísčité zeminy.

Vodou chlazená granulovaná metalurgická struska GGBFS, Vzduchem chlazená struska ASC, Ocelová struska
Jedná se o produkty a přísady do výroby cementu a betonu.

 

Doprava a mechanizace

Automobilová nebo nákladní vlaková doprava.

Kvalita

Popis a certifikáty jednotlivých VEP poskytujeme na vyžádání.