ERB Invest s.r.o. - kamenolom Volyně

Kamenolom s možností ukládky výkopové zeminy Černětice leží 6 km jižně od města Volyně.
Ložisko kameniva je tvořeno biotitovými a sillimanit-biotitovými plagioklasovými pararulami jednotvárné skupiny moldanubika, světlejší, nepravidelně šmouhovité partie pararul odpovídají svým složením nejčastěji granitům nebo aplitům.

Adresa

ERB Invest s.r.o. - kamenolom Volyně
Kamenolom Černětice 10
387 01, Volyně
IČ: 27375625

Provozní doba

Kontakt

Telefon +420 272 099 600

Na koho se obrátit

Výkonný ředitel Petr Pinďák
606 694 777


Sortiment

Ukládka výkopové zeminy, hlušiny a kameniva

Výroba a prodej kameniva s frakcí:

 • 0-4
 • 4-8
 • 8-16
 • 16-22
 • 16-32
 • 0-32
 • 32-63
 • 0-63
 • 0-125

 

 • Nasákavost se pohybuje podle jednotlivých frakcí od 0,2 - 1,0 %.
 • Objemová hmotnost suroviny je 2,71 tun/m³.
 • Sypná objemová hmotnost jednotlivých upravených frakcí se pohybuje v rozmezí 1,30 - 1,43 tun/m³.
 • Stanovení tvaru zrn - tvarový index - 20 %.
 • Stanovení odolnosti proti drcení hrubého kameniva - součinitel LA - 15 - 18
 • Stanovení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - odolnosti proti zmrazování a rozmrazování - % ztráty hm - 0,2
 • Zkouška chemické odolnosti kameniva - stanovení ve vodě rozpustných chloridových solí - chloridy rozpustné ve vodě - 0,00035 %.
 • Zkouška chemické odolnosti kameniva - stanovení síranů rozpustných v kyselině - obsah síranů rozpustných v kyselině - 0,026 %.
 • Zkouška chemické odolnosti kameniva - stanovení obsahu celkové síry - 0,049 %.
 • Stavení délky zrn - kamenivo pro kolejové lože - 10 %.
 • Měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech - Index hmotnostní aktivity je 0,64, což je menší než 2,0.

 


Kvalita


Certifikace