EUROFIN RECYCLING, s.r.o. - překladiště Brno

EUROFIN RECYCLING, s.r.o. - překladiště Brno


Příjem a ukládka veškerých stavebních odpadů. Provoz recyklačního střediska.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EUROFIN RECYCLING, s.r.o. - překladiště Brno
Opuštěná (překladiště)
602 00, Brno - Trnitá
IČO: 06095321

Otevírací doba

Po - Pá:   7 - 16:30 hod.
So:            7 - 13:00 hod.
mimo provozní dobu dle dohody

O nás

Uložení výkopové zeminy

Výkopovou zeminu a kamení využíváme nejčastěji pro rekultivaci starých ekologických zátěží, vytěžených lomů a jiných problémů v krajině.  V několika lokalitách po celé České republice dochází k řízeným úpravám terénu tak, aby jsme odstranili ekologickou překážku a díky čisté zemině obnovili původní krajinný ráz a zachovali tak zdravé životní prostředí do budoucna. Na vše dohlíží naše akreditovaná laboratoř, která z každé hromady zeminy dělá rozsáhlý rozbor, abychom vyloučili jakoukoliv možnost kontaminace nebezpečnými látkami.

Často tedy napravujeme to, co dříve člověk přírodě způsobil. Bereme to jako naše poslání...


Skládka Bratčice

Skládku najdete na jižní Moravě u obce Bratčice, která leží asi 20 km jižně od Brna. Bývalá skládka slouží ke sběru, výkupu, třídění a zpracování stavebních odpadů kategorie O. Při ukládce dochází k ekologickému oživení a rekultivaci celého prostoru.

Sortiment


Příjem odpadů:

17 01 01 - Beton
17 01 02 - Cihly
17 01 07 - Směsné stavební odpady
17 05 03 - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 - Zemina a kamení
17 05 07 - Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08 - Štěrk ze železničního svršku