EUROGEMA CZ, a.s.

Speciální zakládání staveb, vrtané, ražené piloty FRANKI a vibrované piloty.

Adresa

EUROGEMA CZ, a.s.
Blanická 917/19
779 00, Olomouc - Hodolany
IČ: 268 01 001

Provozní doba

Kontakt

Telefon 585 238 511
Fax 585 221 097

Na koho se obrátit

Vedoucí výrobního úseku Ing. David Pospíšil
725 100 353


O nás

Naše společnost vznikla v březnu 2003 vyčleněním části stávající stavební firmy GEMO Olomouc, spol. s r.o.
Jednou z hlavních činností je speciální zakládání staveb, které provádíme po celé České republice a rovněž i na Slovensku.


Sortiment

Speciální zakládání :

 • Zakládání objektů provádíme technologií vrtaných pilot CFA, ražených pilot FRANKI a také na vibrovaných pilotách VÚIS
 • Vrtané piloty CFA
  • patří mezi nejprogresivnější technologie. Základním principem je speciální konstrukce průběžného spirálového vrtáku CFA (Continuous Flight Auger), která umožňuje betonáž piloty bez nutnosti dalšího pažení stěn vrtu
  • největší předností je vysoká produktivita provádění pilotovacích prací a zvýšená plášťová únosnost vlivem betonáže pod tlakem
  • celý průběh betonáže je sledován monitoringem, který zaznamenává všechny potřebné údaje
  • piloty CFA provádíme v průměrech 400, 600, 750, 900, 1100 mm a v délkách do 20 m v závislosti na geologických podmínkách
 • Ražené piloty FRANKI
  • Jedná se o tradiční technologii, při které je pažnice přes štěrkopískovou zátku zarážena do podloží pomocí beranu. Zemina je při tom roztlačována do stran a odpadá tak nutnost likvidace vytěženého materiálu. Při zarážení pažnice je sledován odpor zeminy a po dosažení předepsaného energetického kriteria lze ukončit ražení pilot, které ve vhodných geologických podmínkách dosahují značně vyšších únosností než piloty shodného průměru prováděné jinou technologií.
   Piloty se provádějí s výplní ze zavlhlého betonu nebo štěrkopísku.

   Při formování ŽB piloty se po ukončení ražení vyrazí zátka a provede rozšířená pata. Následně se osadí armokoš a pilota se postupně formuje (hutní beranem).

   ŽB piloty FRANKI provádíme v průměrech 420, 520 a 610 mm v délkách do 12 m.

 • Vibrované piloty VÚIS
  • vysoká únosnost těchto pilot je dosažena použitím vibrace při betonáži pilot. Pro přenášení velkých zatížení se provádí tyto piloty po skupinách, nad pilotami jsou pak navrhovány typové kruhové hlavice VÚIS pro osazení sloupů nosné konstrukce
  • piloty provádíme v profilech 380 mm /typ A/ a v profilech 420 mm /typ P/ - rovněž provádíme mikropiloty typu VÚIS

 


Doprava a mechanizace


Jsme vybaveni moderními pilotovacími soupravami SOILMEC R 312, SOILMEC R 516, SOILMEC SR 40 s čerpadly betonových směsí MECBO, soupravou FRANKI RA 336 pro ražené piloty a třemi pilotovacími soupravami VÚIS .


Kvalita

Jsme držitelé certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 se zavedeným systémem managementu jakosti a certifikátu ČSN EN ISO 14001:1997 se zavedeným systémem enviromentálního managementu.

 

Certifikáty a ocenění


Certifikace