EUROVIA CS, a.s. - závod Obalovny CZ - obalovna Černovice

Obalovna asfaltových směsí Černovice

Adresa

EUROVIA CS, a.s. - závod Obalovny CZ - obalovna Černovice
Černovice
430 01, Chomutov - Černovice
IČ: 45274924

Provozní doba

Kontakt

Telefon +420 731 602 722

Na koho se obrátit

Vedoucí obalovny Dušan Holub
731 601 442

Vedoucí sektoru západ Pavel Chládek
731 601 328

Ředitel závodu Ing. Antonín Hnízdo
602 153 567


O nás

Společnost EUROVIA CS, a.s., dříve Stavby silnic a železnic, a.s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Stavíme na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti 15 regionálních závodů a 14 dceřiných společností působících na území České a Slovenské republiky.

EUROVIA CS, a.s., nabízí své služby zákazníkům již více než 55 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost EUROVIA, která působí v 16 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI.


Sortiment

  • Kompletní sortiment výroby teplých obalovaných směsí do podkladních, ložných a obrusných vrstev, včetně asfaltových směsí z modifikovaných asfaltů, které splňují požadavky ČSN 736121 a TP 109

 


Doprava a mechanizace

Obalovna typ Amman Global s hodinovým výkonem 120 t/h .
Příslušenství: dávkovač modifikačních přísad do míchačky, modifikační stanice na asfalty .


Kvalita

Společnost EUROVIA CS, a.s., je držitelem certifikátu systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001.


Certifikace


V areálu je drtící a třídící linka na asfaltové a betonové kry , obalovna vlastní Protokol o schválení způsobilosti obalovny vydaný ŘSD ČR .