EUROVIA CS, a.s. - závod Obalovny CZ - obalovna Dalovice

EUROVIA CS, a.s. - závod  Obalovny CZ - obalovna Dalovice

 

Obalovna asfaltových směsí Dalovice


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EUROVIA CS, a.s. - závod Obalovny CZ - obalovna Dalovice
Botanická 239/4
362 63, Karlovy Vary - Dalovice
IČO: 45274924

O nás

Společnost EUROVIA CS, a.s., dříve Stavby silnic a železnic, a.s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Stavíme na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti 15 regionálních závodů a 14 dceřiných společností působících na území České a Slovenské republiky.

EUROVIA CS, a.s., nabízí své služby zákazníkům již více než 55 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost EUROVIA, která působí v 16 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI.

Sortiment

  • Kompletní sortiment výroby teplých obalovaných směsí do podkladních, ložných a obrusných vrstev, včetně asfaltových směsí z modifikovaných asfaltů, které splňují požadavky ČSN 736121 a TP 109

 

Doprava a mechanizace

Obalovna typ BERNARDI MIC S 100 s hodinovým výkonem 160 t/h .
Příslušenství: dávkovač modifikačních přísad do míchačky, modifikační stanice na asfalty a zálivky .


V areálu je drtící a třídící linka na asfaltové a betonové kry , obalovna vlastní Protokol o schválení způsobilosti obalovny vydaný ŘSD ČR .

Kvalita

Společnost EUROVIA CS, a.s., je držitelem certifikátu systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí obalovny
Jiří Feureisl
731 601 464
Ředitel závodu
Ing. Antonín Hnízdo
602 153 567
Vedoucí sektoru západ
Pavel Chládek
731 601 328

Další adresy

Sídlo:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Obalovny a lomy, závod Obalovny CZ
Nedokončená 1332
198 00 Praha 9
   
Ředitel závodu:
Ing. Antonín Hnízdo
Tel.: +420 255 707 860
Fax: +420 255 707 850
E-mail: antonin.hnizdo@eurovia.cz


Pobočky