EUROVIA CS, a.s. - závod Obalovny CZ - obalovna Dalovice

EUROVIA CS, a.s. - závod  Obalovny CZ - obalovna Dalovice

 

Obalovna asfaltových směsí Dalovice


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EUROVIA CS, a.s. - závod Obalovny CZ - obalovna Dalovice
Botanická 239/4
362 63, Karlovy Vary - Dalovice
IČO: 45274924

O nás

Společnost EUROVIA CS, a.s., dříve Stavby silnic a železnic, a.s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Stavíme na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti 15 regionálních závodů a 14 dceřiných společností působících na území České a Slovenské republiky.

EUROVIA CS, a.s., nabízí své služby zákazníkům již více než 55 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost EUROVIA, která působí v 16 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI.

Sortiment

  • Kompletní sortiment výroby teplých obalovaných směsí do podkladních, ložných a obrusných vrstev, včetně asfaltových směsí z modifikovaných asfaltů, které splňují požadavky ČSN 736121 a TP 147,TP 151 ,TP 259

 

Doprava a mechanizace

Obalovna typ BERNARDI MIC S 100 s hodinovým výkonem 160 t/h .
Příslušenství: dávkovač modifikačních přísad do míchačky, modifikační stanice na asfalty a zálivky .


V areálu je drtící a třídící linka na asfaltové a betonové kry , obalovna vlastní Protokol o schválení způsobilosti obalovny vydaný ŘSD ČR .

Kvalita

Společnost EUROVIA CS, a.s., je držitelem certifikátu systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí obalovny
Jiří Feureisl
731 601 464
jednatel společnosti
Ing. Antonín Hnízdo
255 707 860 , 602 153 567
Vedoucí sektoru západ
Pavel Chládek
731 601 328

Další adresy

Sídlo:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Obalovny a lomy, závod Obalovny CZ
Nedokončená 1332
198 00 Praha 9
   
Ředitel závodu:
Ing. Antonín Hnízdo
Tel.: +420 255 707 860
Fax: +420 255 707 850
E-mail: antonin.hnizdo@eurovia.cz


Skupina