Pražská obalovna Herink, s.r.o.

Pražská obalovna Herink, s.r.o.

Kompletní sortiment obalovny asfaltových směsí a nová paralelní obalovna na litý asfalt.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Pražská obalovna Herink, s.r.o.
Herink 26
251 01, Říčany u Prahy
IČO: 288 88 995

O nás

Pražská obalovna Herink, s.r.o. je společným podnikem společností EUROVIA CS a SKANSKA a.s. Účelem společné účasti ve společnosti je efektivní realizace výroby a dodávek obalovaných asfaltových směsí pro každého ze společníků v regionu a prodej směsí externím odběratelům.
Firma se soustřeďuje na výrobu asfaltových směsí a směsí litého asfaltu. Vyráběné asfaltové směsi jsou vhodné pro všechny typy komunikací, mostů či jiných zpevněných ploch s různým typem zatížení. Směsi litého asfaltu jsou určené především pro chodníky, komunikace a mostní izolace, ale disponujeme i variantami pro výrobní haly.
Díky vazbě na mateřské společnosti (Eurovia CS, a.s. a Skanska, a.s.) jsme schopni v rámci spolupráce zajistit i kompletní realizaci stavby.

Sortiment

  • Kompletní sortiment asfaltových směsí včetně speciálních receptur

  • Široký sortiment směsí litého asfaltu

Doprava a mechanizace


Obalovna pro výrobu hutněných směsí BENNINGHOVEN TBA 240, výkon 240 t/hod.
Obalovna pro výrobu směsí litého asfaltu WIBAU WKC 40, výkon 40 t/hod.

Kvalita

Společnost je držitelem systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005, certifikátu systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008, certifikátu systému řízení výroby dle ČSN EN 13108. Obalovna hutněných směsí i obalovna směsí litého asfaltu má certifikát způsobilosti pro dodávky směsí na stavby ŘSD ČR.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí obalovny
Roman Kadlec
737 257 408
Expedice
Expedice
323 617 420 ; 734 761 812


Zařazení do kategorií