EUROVIA Kamenolomy, a. s. - pískovna Pamětník (mimo provoz)

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - pískovna Pamětník (mimo provoz) Štěrkopísek Pamětník - barva: Šedá až okrová

Jak nás kontaktovat?

Adresa

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - pískovna Pamětník (mimo provoz)
Pískovna Pamětník
503 51, Chlumec nad Cidlinou
IČO: 27096670

Otevírací doba

Po-Čt:  6:00 - 17:00 hod.

Pá:      6:00 - 14:00 hod.

O nás

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CS. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejích předchůdců.

EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 24 vlastních provozoven, z nichž je 19 lomů a 5 pískoven.
Těžištěm jeho činnosti je výroba drceného a těženého kameniva v široké frakční skladbě, která umožňuje použití pro nejrůznější účely od běžných stavebních prací po náročné akce dopravního stavitelství.

Sortiment

Provozovna není v tuto dobu aktivní.

  • PTK, frakce 0/2
  • PTK, frakce 0/4
  • PTK, frakce 0/8
  • PTK, frakce 4/8
  • PTK, frakce 8/16
  • PTK, frakce 16/32
  • PTK, štěrkopísek netříděný

Kvalita

Firma je držitelem Zlatého certifikátu kterým se potvrzuje, že organizace má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva a kamene zahrnující systémy managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 . Tento certifikát je vydán na základě získaných certifikátů pro jednotlivé systémy managementu.

Certifikáty

Účel použití:
Výrobek 0/4 lze použít na základě ČSN EN 13043 v asfaltových směsích a povrchových vrstvách pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, na základě ČSN EN 12620 jsou tyto výrobky vhodné do betonu, na základě ČSN EN 13242 je možné použití pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace a na základě ČSN EN 13139 je možné výrobek 0/4 použít jako kamenivo pro malty.

Ostatní výrobky (štěrkopísek netříděný) vznikly jako vedlejší produkt při výrobě kameniva a nejsou určeny pro trvalé zabudování do staveb, pokud by jejich použití mohlo ovlivnit základní požadavky na stavby.

Na koho se obrátit

Obchodní zástupce
Ing. Vladimír Dědeček
tel.: 485 251 951 , fax: 485 251 921 , mobil: 602

Ceník

Ceník 1

Další adresy

Obchodní zástupci: Obchodní zástupce: Ing. Vladimír Dědeček - 485 251 951 , fax: 485 251 921, mobil: 602 378 904 , e-mail: vladimir.dedecek@eurovia.cz . Dopravní dispečer: Pavel Zmek - 485 251 954 , fax: 485 251 921 , mobil: 724 505 657 , e-mail: pavel.zmek@eurovia.cz .

Zařazení do kategorií