EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom Pňovany

Drcené kamenivo - Porfyr

Adresa

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom Pňovany
provozovna Pňovany
330 32, Kozolupy
IČ: 27096670

Provozní doba

Po-Pá:   6:00 - 14:00 hod.

Kontakt

Telefon 377 914 218 , 377 914 217
Fax 377 914 218

Na koho se obrátit

Vedoucí obchodního útvaru Ing. Vladimír Dědeček
485 251 951 , 602 378 904

Obchodní zástupce Jiří Lamač
353 851 743 , 728 457 398 , fax: 353 851 233

Obchodní zástupce Bc. Markéta Černá
377 462 060 , 728 325 371 , fax: 377 462 060


O nás

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CS. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejich předchůdců.

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 25 vlastních provozoven, z nichž je 21 lomů a 2 pískovny, 1 recyklační dvůr a 2 ukládky inertních odpadů. (mapa provozoven)
Těžištěm její činnosti je výroba drceného a těženého kameniva v široké frakční skladbě, která umožňuje použití pro nejrůznější účely od běžných stavebních prací po náročné akce dopravního stavitelství a při výrobě asfaltových, betonových a nestmelených směsí (MZK).


Sortiment

 • PDK, frakce 0/4 MN (mimo normu)
 • PDK, frakce 2/4
 • PDK, frakce 4/8
 • PDK, frakce 8/16
 • PDK, frakce 16/32
 • PDK, frakce 0/22
 • PDK, frakce 0/32 ŠDa, ŠDb, kv
 • PDK, frakce 0/63 ŠDb
 • PDK, frakce 32/63
 • PDK, frakce 32/63 B I
 • PDK, frakce 63/125
 • PDK, frakce 0/125
 • PDK, frakce 0/250
 • LK netříděný
 • LK tříděný
 • PK Zahradní kámen


Doprava a mechanizace

Referent logistiky sektoru lomy Čechy Západ:

Zdeněk Vodička, zdenek.vodicka2@eurovia.cz, tel.: 485 251 953, mobil: 607 526 858

 


Kvalita

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., vyrábí vysoce kvalitní kamenivo, které je používáno pro výrobu asfaltových směsí, betonů, kolejových loží, dále se používá jako materiál do konstrukčních vrstev komunikací, jako posypový materiál, kamenivo sloužící k sanaci terénů. Lomový kámen se používá např. ke zpevňování břehů a ke zhotovení gabionů. Dále jsou vyráběny komponenty pro výrobu nestmelených směsí – MZK.

Doklady o kvalitě výrobků jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. V nabídce "Kvalita kameniva" jsou osvědčení o shodě výroby (certifikáty SŘV) a odborné články, v nabídce "Produkty a služby - Shoda výrobků s normou" jsou prohlášení o vlastnostech výrobků, ITT a roční zkoušky.

EUROVIA Kamenolomy, a.s. má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu zahrnující systémy
·        management kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2009
·        environmentální management (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2005
·        management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) podle normy ČSN OHSAS 18001:2008
Všechny výše uvedené systémy byly prověřeny a certifikovány nezávislým orgánem STAVCERT Praha, spol. s.r.o. akreditovaným ČIA.


Certifikace