EUROVIA Kamenolomy, a. s. - provozovna Středokluky

Drcené kamenivo, těžené kamenivo, recyklát a výkup

Adresa

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - provozovna Středokluky
Tuchoměřice 344
252 68, u žel.zast. Středokluky
IČ: 27096670

Provozní doba

Po-Pá:  7:30 – 16:00 hod.

Kontakt

Telefon 220 950 347

Na koho se obrátit

Vedoucí obchodního útvaru Ing. Vladimír Dědeček
485 251 951 , 602 378 904

Specialista Jaroslav Vítek
220 950 347 , 734 792 905

Obchodní zástupce Ing. Petra Kodýtková
416 746 137 , 724 209 329


O nás

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CS. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejich předchůdců.

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 25 vlastních provozoven, z nichž je 21 lomů a 2 pískovny, 1 recyklační dvůr a 2 ukládky inertních odpadů. (mapa provozoven)
Těžištěm její činnosti je výroba drceného a těženého kameniva v široké frakční skladbě, která umožňuje použití pro nejrůznější účely od běžných stavebních prací po náročné akce dopravního stavitelství a při výrobě asfaltových, betonových a nestmelených směsí (MZK).


Sortiment

 • Příjem inertních odpadů (betony, cihly, stavební a demoliční odpady, zeminy, atd.)
 • Prodej recyklovaných materiálů:
  • RDK 0/32 betonový recyklát
  • RDK 0/63 betonový recyklát
  • RDK 32/63 betonový recyklát
  • RDK 0/125 betonový recyklát
  • Zemina tříděná
  • Zemina zásypová
 • PTK, frakce 0/4
 • PDK, frakce 2/5
 • PDK, frakce 4/8
 • PDK, frakce 8/16
 • PDK, frakce 16/22
 • PDK, frakce 32/63
 • PDK, frakce 0/32
 • PDK, frakce 0/63
 • PDK, frakce 63/125
 • Zahradní kámen (barva šedá)
 • Zahradní kámen (barva do žluta)

 


Doprava a mechanizace

Referent logistiky sektoru Recyklace, rekultivace, mobilky:

Zdeněk Vodička, zdenek.vodicka2@eurovia.cz , tel.: 485 251 953 , mobil: 607 526 858

 


Kvalita

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., vyrábí vysoce kvalitní kamenivo, které je používáno pro výrobu asfaltových směsí, betonů, kolejových loží, dále se používá jako materiál do konstrukčních vrstev komunikací, jako posypový materiál, kamenivo sloužící k sanaci terénů. Lomový kámen se používá např. ke zpevňování břehů a ke zhotovení gabionů. Dále jsou vyráběny komponenty pro výrobu nestmelených směsí – MZK.

Doklady o kvalitě výrobků jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. V nabídce "Kvalita kameniva" jsou osvědčení o shodě výroby (certifikáty SŘV) a odborné články, v nabídce "Produkty a služby - Shoda výrobků s normou" jsou prohlášení o vlastnostech výrobků, ITT a roční zkoušky.

EUROVIA Kamenolomy, a.s. má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu zahrnující systémy
·        management kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2009
·        environmentální management (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2005
·        management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) podle normy ČSN OHSAS 18001:2008
Všechny výše uvedené systémy byly prověřeny a certifikovány nezávislým orgánem STAVCERT Praha, spol. s.r.o. akreditovaným ČIA.


Certifikace