Vojtěch Fojtů - sanace vlhkého zdiva

Provádíme sanace vlhkého zdiva HW-Systém, hydroizolace, podřezání zdiva, odkopání a drenážování staveb. Dále se zabýváme veškerou stavební činností. Výstavba nízkoenergetických domů, zateplování, rekonstrukce, revitalizace staveb.

Adresa

Vojtěch Fojtů - sanace vlhkého zdiva
756 12, Horní Lideč 280
IČ: 42087694

Provozní doba

Kontakt

Telefon 571 447 291

Na koho se obrátit

Majitel Vojtěch Fojtů
603 281 468

Stavbyvedoucí Vojtěch Fojtů ml.
774 739 684

Projektant Ing. Jana Dvorská
604 263 783


O nás

Naše firma Vám nabízí kompletní sortiment stavebních prací v celé šíři potřeb zákazníka - a to od základů a hrubé stavby po finální dokončovací práce. Zároveň se specializujeme na provádění sanací vlhkého zdiva.


Sortiment

Stručný přehled nabízených služeb:

 

- sanace vlhkého zdiva

- nízkoenergetické a pasívní domy

- zakládání staveb

- půdní vestavby

- rekonstrukce

- zateplování budov a revitalizace


Speciální oblastí našich služeb je provádění sanací vlhkého zdiva pomocí patentované technologie HW-SYSTEM, která je s vynikajícími výsledky používána v téměř celé Evropě.

K sanaci vlhkého cihelného a lehce smíšeného zdiva používáme patentovanou technologii HW-SYSTEM, která je založena na zarážení chromocelových nerezových plechů do zdiva. Díky této metodě není nutno zdivo předem podřezávat (otevírat).

 

Obecnou příčinou navlhání zdiva je jeho pórovitá struktura, díky které při porušení původní izolace natahuje vlhkost. Technologie HW-SYSTEM vytvoří nepropustnou bariéru, díky které už vlhkost nemůže zdivem dále pronikat.

 

U kamenného a silně smíšeného zdiva používáme technologii postupného podřezání zdiva diamantovým lanem s vložením tvrzené fóliové izolace.

 

Příčiny vzlínající vlhkosti:

- dlouhodobé zanedbání údržby objektů

- dosloužení původních izolačních materiálů

- zanedbaná izolace všeobecně

- zanesení drenáží, zazdění průduchů

- nevhodné dodatečné stavební úpravy působící neprodyšnost objektů

- změna v užívání objektu, vedoucí ke snížení (ukončení) vytápění

- změna hydrogeologických podmínek (terénní změny, meliorace a pod.)

 

Zdroje vzlínající vlhkosti :

            zvýšená hladina spodní vody - vlhkost je společná pro všechny budovy na jednom místě postavené stejnou technologií, hranice vlhkosti dosahuje max.výšky na severní a severovýchodní straně budovy, minimální pak na osluněné straně (výška hranice se v průběhu roku prakticky nemění)

            nahodilé rozptýlené zdroje (lokální poruchy): projevují se jen někdy a většinou jsou lokalizovány na jedné části budovy. V průběhu roku se často mění výška hranice vlhkosti (mapy).


Reference

Přehled referencí


Kvalita

Na provedené stavební práce poskytujeme záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců.

Na provedené zateplovací práce poskytujeme záruční lhůtu v délce trvání 5 let

Na povedené sanace zdiva poskytujeme záruku 80 let

V této době odstraníme všechny poruchy týkající se provedených prací na vlastní náklady.


Certifikace