Froněk, spol. s r.o. - Kamenolom Brant

Froněk, spol. s r.o. - Kamenolom Brant


Kamenolom Brant – Hrubé a drobné drcené kamenivo, štěrkodrť . Surovina: žulový porfyr .


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Froněk, spol. s r.o. - Kamenolom Brant
Lubná 125
270 35, Petrovice
IČO: 47534630

Otevírací doba

PO – PÁ   7:00 – 15:30 hod.

O nás

Firma Froněk, spol. s r.o. je stavební firmou v oboru dopravních staveb.
Předmětem činnosti společnosti je provádění staveb, jejich změn a odstraňování-znění dle živnostenského zákona, pro nezasvěcené se společnost zabývá stavbou komunikací (silnice, chodníky, parkoviště a jiné plochy), dále pak silniční motorová doprava nákladní, činnost prováděná hornickým způsobem na povrchu (tj. provoz kamenolomu), výroba obalených živičných směsí na obalovně a několik dalších činnosti souvisejících s hlavním předmětem podnikání, tj. stavbou komunikací.
Firma byla založena v roce 1992, a od té doby působí nepřetržitě.

Sortiment

Drcené kamenivo pro stavební účely a pro silniční stavby

  • DDK 0/2, DDK 0/4, DDK 2/5
  • HDK 5/8, HDK 8/11, HDK 11/16, HDK 16/22, HDK 32/63
  • ŠD 0/32, ŠD 0/63
  • lomový kámen, lomová prosívka

 

Doprava a mechanizace

Silniční

Kvalita

Společnost má zavedený a certifikovaný Integrovaný systém řízení (IMS), který zahrnuje systém managementu kvality QMS , systém environmentálního managementu EMS  a  systém managementu BOZP .

V kamenolomu je zaveden systém řízení výroby dle ČSN EN 13043, ČSN EN 13242 a ČSN EN 12620.  V roce 2004 získala společnost "Certifikát systému řízení výroby drceného kameniva".
Kvalita kameniva je doložena průkaznými zkouškami od státní zkušebny Zkušebna kameniva Hořice - viz odkaz .

Certifikáty

POZNÁMKA:

Kamenolom Brant se nachází v k.ú. Senec a Lubná, okres Rakovník. Surovinu tvoří vyvřelá hornina – žulový porfyr. Hornická činnost je povolená až do r. 2055, zásoba kameniva tvoří cca 4 050 tis. tun.

Na koho se obrátit

Prokurista
Ing. Kamil Hrbek
+420 608 772 556
Expedice
Jana Hvězdová
313 543 283
Vedoucí provozu
Jiří Bohuslav
313 543 283 , 777 772 594

Ceník

Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo:
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník
tel.: 313 517 276 , fax: 313 516 361
E-mail: info@fronek.cz

  
Provozovny:
Obalovna Brant
Lubná 125
270 35 Petrovice
tel.: 313 543 283 , fax: 313 543 643
E-mail: info@fronek.cz

  
Kamenolom Brant
Lubná 125
270 35 Petrovice
tel.: 313 543 283 , fax: 313 543 643
E-mail: info@fronek.cz


Zařazení do kategorií