Froněk, spol. s r.o. - Kamenolom Brant

Froněk, spol. s r.o. - Kamenolom Brant

Kamenolom Brant – Hrubé a drobné drcené kamenivo, štěrkodrť . Surovina: žulový porfyr .


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Froněk, spol. s r.o. - Kamenolom Brant
Lubná 125
270 35, Petrovice
IČO: 47534630

Otevírací doba

PO – PÁ 7:00 – 15:30 hod.

O nás

Firma Froněk, spol. s r. o. je stavební firmou v oboru dopravních staveb.
Předmětem činnosti společnosti je provádění staveb, jejich změn a odstraňování-znění dle živnostenského zákona, pro nezasvěcené se společnost zabývá stavbou komunikací (silnice, chodníky, parkoviště a jiné plochy), dále pak silniční motorová doprava nákladní, činnost prováděná hornickým způsobem na povrchu (tj. provoz kamenolomu), výroba obalených živičných směsí na obalovně a několik dalších činnosti souvisejících s hlavním předmětem podnikání, tj. stavbou komunikací.
Firma byla založena v roce 1992, a od té doby působí nepřetržitě.

Sortiment

Drcené kamenivo pro stavební účely a pro silniční stavby:

  • 0/4 mm
  • 4/8 mm
  • 8/11 mm
  • 11/16 mm
  • 16/22 mm
  • 32/63 mm
  • 0/32 mm

Doprava a mechanizace

Silniční

Kvalita

Společnost v roce 1998 zavedla systém jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9002. Od roku 2001 je držitelem platného "Certifikátu systému managemantu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001". V roce 2006 firma zavedla systém ochrany životního prostředí a splnila požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005. Firma Froněk, spol. s r.o. má certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008. V roce 2004 získala společnost "Certifikát systému řízení výroby drceného kameniva". Kvalita kameniva je doložena průkaznými zkouškami od státní zkušebny Zkušebna kameniva Hořice. viz odkaz

Certifikáty

Na koho se obrátit

Prokurista
Ing. Kamil Hrbek
+420 608 772 556
Expedice
Jana Hvězdová
313 543 283
Vedoucí provozu
Jiří Bohuslav
313 543 283 , 777 772 594

Ceník

Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo:
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník
tel.: 313 517 276 , fax: 313 516 361
E-mail: info@fronek.cz

  
Provozovny:
Obalovna Brant
Lubná 125
270 35 Petrovice
tel.: 313 543 283 , fax: 313 543 643
E-mail: info@fronek.cz

  
Kamenolom Brant
Lubná 125
270 35 Petrovice
tel.: 313 543 283 , fax: 313 543 643
E-mail: info@fronek.cz


Zařazení do kategorií