Froněk, spol. s r.o. - Kamenolom Brant

Kamenolom Brant – Hrubé a drobné drcené kamenivo, štěrkodrť . Surovina: žulový porfyr .

Adresa

Froněk, spol. s r.o. - Kamenolom Brant
Lubná 125
270 35, Petrovice
IČ: 47534630

Provozní doba

PO – PÁ 7:00 – 15:30 hod.

Kontakt

Telefon 313 543 283
Fax 313 543 643 , 313 516 361

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu Stanislav Kalabus
313 543 283 , 608 772 561

Prokurista Ing. Kamil Hrbek
+420 608 772 556

Expedice Jana Hvězdová
313 543 283


O nás

Firma Froněk, spol. s r. o. je stavební firmou v oboru dopravních staveb.
Předmětem činnosti společnosti je provádění staveb, jejich změn a odstraňování-znění dle živnostenského zákona, pro nezasvěcené se společnost zabývá stavbou komunikací (silnice, chodníky, parkoviště a jiné plochy), dále pak silniční motorová doprava nákladní, činnost prováděná hornickým způsobem na povrchu (tj. provoz kamenolomu), výroba obalených živičných směsí na obalovně a několik dalších činnosti souvisejících s hlavním předmětem podnikání, tj. stavbou komunikací.
Firma byla založena v roce 1992, a od té doby působí nepřetržitě.


Sortiment

Drcené kamenivo pro stavební účely a pro silniční stavby:

  • 0/4 mm
  • 4/8 mm
  • 8/11 mm
  • 11/16 mm
  • 16/22 mm
  • 32/63 mm
  • 0/32 mm


Doprava a mechanizace

Silniční


Kvalita

Společnost v roce 1998 zavedla systém jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9002. Od roku 2001 je držitelem platného "Certifikátu systému managemantu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001". V roce 2006 firma zavedla systém ochrany životního prostředí a splnila požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005. Firma Froněk, spol. s r.o. má certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008. V roce 2004 získala společnost "Certifikát systému řízení výroby drceného kameniva". Kvalita kameniva je doložena průkaznými zkouškami od státní zkušebny Zkušebna kameniva Hořice. viz odkaz


Certifikace