Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

Zkoušení, certifikace a inspekce zařízení a ochranných systémů určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Adresa

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
Pikartská 7
716 07, Ostrava - Radvanice
IČ:

Provozní doba

Kontakt

Telefon 595 223 111
Fax 596 232 672
Email ftzu@ftzu.cz

Na koho se obrátit

Ředitel Jaromír Hrubý
595 223 113

Zkoušení, speciální zkoušky a měření Josef Krupica
595 223 143

Certifikace výrobků, inspekce Jaroslav Šindler
595 223 135


O nás

Poskytujeme služby v oblasti zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jsme jediná instituce v ČR autorizovaná pro zkoušení a certifikaci zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu podle nařízení vlády č. 23/2003 Sb. a notifikovaná pro směrnici 94/9/EC (ATEX 100).


Sortiment

Naše služby:

Certifikace je prováděna podle harmonizovaných EN norem resp. podle prEN. Do doby než budou normy prEN přijaty jako harmonizované je možné certifikaci provést i podle jiných národních a uznávaných norem.

Certifikace neelektrických zařízení, jejichž součástí je i ochranný systém jako např. sila, mlýny, filtrační jednotky a pod.

Certifikace ochranného systému je prováděna jako součást certifikace neelektrického zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • Zkoušky:
  • Zkušební laboratoře jsou schopny provádět všechny zkoušky, potřebné pro účely certifikace podle norem, harmonizovaných ke směrnici 94/9/EC. Pouze ve výjimečných případech jsou zkoušky zajišťovány externě a to případ od případu při zachování principů, požadovaných normou IEC EN 17025 pro hodnocení způsobilosti zkušebních laboratoří.
    
 • Inspekce a další aktivity Document Actions:
  • nezávislé inspekce instalací elektrických a neelektrických zařízení a ochranných systémů v prostředí s nebezpečím výbuchu podle NV č. 406/2004 Sb. (ATEX 137)
  • stanovování prostředí s nebezpečím výbuchu a vnějších vlivů prostředí
  • nezávislé prověřování způsobilosti firem, provádějících opravy nevýbušných zařízení
  • posouzení úrovní EMC v provozech
  • poradenství pro komplexní zajištění instalací proti výbuchu
  • provádění školení pracovníků, zabývajících se konstrukcí, instalací a provozováním zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • poradenství při aplikování legislativních požadavků na prokazování shody podle NV č.23/2003 Sb. (ATEX 95)
  • poradenství při aplikování legislativních požadavků podle NV 406/2004 Sb. (ATEX 137)
  • poradenství při výkladech konstrukčních a instalačních technických norem a předpisů pro zařízení a ochranné systémy do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • tvorba technických norem a předpisů do prostředí s nebezpečím výbuchu (ČSN, CEN, CENELEC, IEC) a zastupování ČR v mezinárodních normalizačních systémech
  • zpracovávání nezávislých soudně znaleckých posudků týkajících se aspektů ochrany proti výbuchu


Certifikace