GEO-ING Jihlava spol. s r.o.

Pracovní náplň společnosti GEO-ING Jihlava se rozšířila na prakticky všechny obory stavební činnosti s výrazným podílem prací v tradičních oblastech – zakládání a statika budov, obnova památek, sanace historických objektů. Narůstá však postupně i podíl v klasické stavební výrobě včetně staveb „na klíč“.
Společnost GEO-ING Jihlava patří svým obratem, základním jměním a rozsahem činnosti mezi střední firmy operujícími na stavebním trhu.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

GEO-ING Jihlava spol. s r.o.
Znojemská 78
586 56, Jihlava
IČO: 18199089

O nás

1) Středisko speciálního zakládání se zabývá prováděním velkoprůměrových vrtaných pilot betonovaných na místě, vrtaných zápor, mikropilot, zárubních zdí, zemních kotev a injektážními pracemi. Tyto statické prvky se používají samostatně jako prvky základové nebo ve spojení k pažení stavebních jam.
2) Činnost střediska vrtných prací je založena v převážné míře na realizaci vrtů pro inženýrskou geologii, hydrogeologii a geologický průzkum. V nabídce střediska jsou i vrtané studny a sanace sesuvů horizontálními vrty. Všechny práce nabízí středisko včetně laboratorního vyhodnocení a možnosti doplnění o karotážní měření, vodní a tlakové zkoušky.
3) Středisko stavebních prací, které provádí komplexní stavební činnost (HSV, PSV) a sanační práce, sanaci městských historických center a památkově chráněných objektů, výstavbu a rekonstrukci stavebních objektů, statické zajištění budov, výstavbu inženýrských sítí a ekologických staveb /ČOV/. Stavby a rekonstrukce ocelokonstrukcí.
4) Strojírenská výroba, která kromě servisu výrobním střediskům, provádí výrobu a dodávky vrtného nářadí, zámečnických výrobků, vrtných výrobních zařízení, lanových kotev atp.

Sortiment

1. Práce speciálního zakládání
     ■ Injektážní vrty, injektáže, vodní tlakové zkoušky
     ■ Skalní a zemní kotvy, svorníky
     ■ Maloprofilové vrty, výstroj
     ■ Velkoprofilové vrty, výstroj
     ■ Zajišťování stavebních jam


2. Vrtné práce
     ■ Geologický průzkum
     ■ Inženýrsko – geologický průzkum
     ■ Hydrogeologický průzkum
 

3. Stavební práce

Sanační práce

     ■ Rekonstrukce stávajících objektů
     ■ Rekonstrukce památkových objektů
     ■ Rekonstrukce hradebních zdí
     ■ Stříkané betony
     ■ Práce prováděné hornickým způsobem
Novostavby, dokončovací a přidružené práce

 

■ Výstavba objektů pozemního stavitelství
    Ø průmyslové stavby
    Ø občanské stavby
    Ø výstavba obytných domů
■ Statické zajištění budov
    Ø injektáže, zpevňování kleneb, spínání budov
■ Betonářské práce

Certifikáty