GEOINDUSTRIE s.r.o. - Stříbro

Provádíme následující stavební objekty a činnosti: piloty, mikropiloty, pilotové stěny, záporové stěny, mikrozáporové stěny, lanové kotvy, tyčové kotvy, hřebíkování zemin, stříkaný beton a injektáž zemin.

Adresa

GEOINDUSTRIE s.r.o. - Stříbro
Mánesova 1149
349 01, Stříbro
IČ: 62242911

Provozní doba

Kontakt

Telefon 374 621 158
Fax 374 621 158

Na koho se obrátit

Projektant Ing. Pavel Spisar
374 624 751 , 602 230 730

Vedoucí obchodního oddělení Lukáš Benda
+420 724 127 892


O nás

Působíme v celé ČR a zaměstnáváme více než 50 odborníků, specializovaných inženýrů, techniků a zkušených dělníků. V současné době je společnost rozdělena na dvě pracoviště - pracoviště Velký Osek a pracoviště Stříbro. Technické zázemí firmy a hlavní sklady jsou v obci Velký Osek v okrese Kolín.


Sortiment

Výrobní program :  

Vrtané piloty :

- Svislé vrtané piloty až do hloubky 36 metrů
- Šikmé vrtané piloty až do poměru 8:1
- Maloprůměrové piloty o průměrech 360 až 570 milimetrů
- Velkoprůměrové piloty o průměrech 620 až 2000 milimetrů

Mikropiloty
- jsou kořenové piloty o průměru menším než 310 milimetrů, vytvořené ocelovou výstrojí a postupnou injektáží cementové směsi do vrtu. Technologie vhodná jak pro novou výstavbu, kombinaci s ostatními technologiemi speciálního zakládání, tak pro podchycování a sanaci založení stávajících objektů. Efektivní zejména ve stísněných prostorách jakými jsou městské proluky nebo interiéry objektů.
- Svislé vrtané mikropiloty o průměrech 95 až 250 mm, v soudržných horninách do 310 mm
- Šikmé vrtané mikropiloty o průměrech 95 až 250 mm, v soudržných horninách do 310 mm

 

Stříkané betony GEOINDUSTRIE
- provádíme stříkané betony suchou i mokrou cestou. V naší nabídce je také celá škála vlastních certifikovaných betonových směsí, uvedeny jsou v následujícím seznamu.

 

Stěny
- pilotové, záporové a mikrozáporové jsou důležitým prvkem speciálního zakládání staveb především ve složitých geologických podmínkách či při zástavbách městských proluk. Využívá se jejich schopností jako prvků pažících, konstrukčních případně sanačních.
- volně stojící – vetknuté
- kotvené v jedné či více úrovních

- rozepřené

 

Zemní a skalní kotvy
- spolehlivě zajistí nejen pažící prvky stavebních jam, ale i přímo jednotlivé stavební konstrukce a jejich celky. Spolehlivě slouží ke statickému zajištění objektů, svahů, skalních stěn a v neposlední řadě najdou své uplatnění při sanačních pracích.

 

Hřebíky
- hřebíky provádíme do vrtů o průměrech od 46 do 180 milimetrů, z betonářské oceli vhodného statického průměru, tzv. "mokrým" procesem do cementové zálivky.

 

Ostatní:
Projekční a konzultační služby
- zpracování projektové dokumentace prací speciálního zakládání

Sanace starých ekologických zátěží
- statické zajištění výkopů a objektů v prostoru sanačních zásahů

Technické vrty pro hydrogeologii a studně
- hydogeologický průzkum
- čerpací a vsakovací vrty

Likvidace starých důlních děl
- dodávky v rámci hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

 


Reference

Realizované akce

Reference

Fotografie


Kvalita

Pro svoji stavební činnost používáme pouze ověřené materiály a technologie z tuzemska i zahraničí, splňující normy ČSN a normy související. Systém řízení firmy je certifikován v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001. Zajištění dnešních náročných požadavků na ekologii a bezpečnost práce je samozřejmostí.

Certifikáty


Certifikace