GEOSTAR, spol. s r.o.

Inženýrsko-geologický průzkum pro všechny typy staveb, geotechnické výpočty a poradenství v geotechnických oborech. Laboratorní a polní zkoušky zemin, kameniva a betonu.

Adresa

GEOSTAR, spol. s r.o.
Tuřanka 240/111
627 00, Brno - Slatina
IČ: 13690337

Provozní doba

Kontakt

Telefon 545 221 218
Fax 545 221 883

Na koho se obrátit

Vedoucí úseku inženýrské geologie Ing. Jaroslav Hauser, CSc.
545 221 218, kl.102

Vedoucí laboratoře Mgr. Dušan Lažek
545 221 218, kl.105


O nás

Naše společnost patří od roku 1990 k předním firmám v oborech inženýrská geologie, geotechnika, laboratorní a polní zkoušky zemin, kameniva a betonu.


Sortiment

Poskytované služby:


 - Zkoušky betonů

Dne 2.11.2006 po řádném auditu zástupců ČIA získala naše laboratoř  nad rámec akreditovaných zkoušek zemin a kameniva akreditaci k provádění zkoušek betonů:

Jedná se o:

  • Zkoušení čerstvého betonu - odběr vzorků dle ČSN EN 12350-1
  • Zkoušení čerstvého betonu - zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2
  • Zkoušení čerstvého betonu - obsah vzduchu, tlakové metody dle ČSN EN 12350-7
  • Zkoušení ztvrdlého betonu - výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti dle ČSN EN 12390-2
  • Zkoušení ztvrdlého betonu - pevnost v tlaku dle ČSN EN 12390-3


Reference

Kompletní přehled referencí (klikněte zde) .

Fotogalerie


Kvalita

Společnost je držitelem certifikátu dle ČSN ISO 9001:2009 a od roku 2006 získala také certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005. Zde naleznete Politiku jakosti a environmentální politiku společnosti

 

Laboratoř je držitelem Osvědčení o akreditaci.


Certifikace


Aktuality :

Akreditovaná laboratoř zakoupila v červnu 2009 planograf na měření rovinatosti. Jsme tedy schopni provádět měření rovinatosti podle normy ČSN 73 6175 kontinuálně s automatickým zápisem a převodem na PC. Detaily se dozvíte na našich telefonních číslech u Mgr.Lažka nebo u pana Josefa Čejky.