GEOSTAV spol. s r.o.

Speciální zakládání staveb, komplexní řešení založení občanských i průmyslových staveb, pozemních komunikací a mostů, jakož i realizaci vodohospodářských staveb a sanaci sesuvů.

Adresa

GEOSTAV spol. s r.o.
Objízdná 1897
765 02, Otrokovice
IČ: 00210145

Provozní doba

Sociální sítě

Kontakt

Telefon 577 922 357
Mobil +420 724 604 911

Na koho se obrátit

Ředitel a jednatel společnosti Mgr. Kamil Maršálek, Ph.D.
+420 724 604 910

Vedoucí obchodního oddělení Ing. David Musil
+420 724 604 909

Vedoucí střediska speciálního zakládání Tomáš Kalabus
+420 724 604 912

asistentka ředitele Bc. Markéta Kameníčková
+420 724 604 911


O nás

GEOSTAV spol. s r.o. je ryze česká společnost figurující na stavebním trhu v oblasti speciálního zakládání staveb od roku 1990. Nabízíme komplexní řešení založení občanských i průmyslových staveb, pozemních komunikací a mostů, jakož i realizaci vodohospodářských staveb a sanaci sesuvů. Společnost zajišťuje rovněž konzultační a projekční činnost logicky předcházející samotné realizaci staveb.
Od roku 2000 je společnost držitelem mezinárodního certifikátu řízení kvality ISO. Investicemi do strojního parku, vybavení, zaváděním nových technologií a mnoha dalšími inovacemi si společnost zajistila zvýšení kreditu firmy v ČR i v zahraničí.


Sortiment

Sortiment prací:
- štětovnicové stěny a záporové pažení
- CFA vrtání průměru 400 - 1200 mm
- širokoprofilové vrtané piloty průměru 400 - 1500 mm
- pilotové základy PHS
- štěrkopískové konsolidační piloty
- podzemní železobetonové stěny
- těsnící jílocementové stěny sloužící k sanaci hrází

 

Odbornosti:
Hlubinné zakládání staveb :
- piloty pažené zatáčenou výpažnicí
- piloty CFA
- piloty pažené zavibrovanou výpažnicí

 

 Pažící konstrukce :
- pilotové stěny
- štětovnicové stěny a jímky
 

Ekologické a vodohospodářské stavby :
- sanace sesuvů a hrází
- piloty pro založení protihlukových stěn
- těsnící jílocementové stěny

 

Speciální zakládání ve stísněných poměrech:
na základě častých požadavků investora se ve výrobním programu specializujeme na "nestandartní" způsoby zakládání. Častým řešením problematiky těchto činností a zkušenostmi z mnoha realizací máme připraveny strojníky a sehrané týmy pracovníků pro činnosti jako např.:
- pilotáž v podmínkách snížené volné výšky (ve stávajících halách atd.)
- montáž či demontáž štětovnic v podmínkách snížené volné výšky (pod mostní konstrukcí atd.)
- beranění s použitím jeřábu s velkým vyložením (na vzdálenost až 20m)
- práce ve výlukách a při omezeném provozu (železniční koridory)
- rázové doberanění hydraulickým dorážečem HPH 1200
- beranění či pilotáž s pontonového soulodí atd.

 


Doprava a mechanizace

Pronájem strojů a speciální doprava :

nabízíme  v rámci volné kapacity zapůjčování vybraných strojů a dopravních prostředků s obsluhou (příp. bez obsluhy - viz nabídkový ceník).
Nasazení těchto strojů je možné do 5-ti pracovních dnů od vyjasnění smluvních vztahů - toto je však závislé na momentální situaci a potřebě strojů ve výrobní sféře společnosti GEOSTAV spol. s r.o.
Kontaktní osoba - Karel Žalud, ved. DaM, tel. +420 724 604 926
  

Ceník externí dopravy (51,86 kB  PDF)

 

Mechanizace:


Od roku 2004 probíhá významná inovace ve strojním vybavení společnosti, zejména u kolových jeřábů. Firma investovala do rozvoje technologie CFA vrtání nákupem stroje Casagrande B180 HD a v minulém roce přibyly do strojového parku dva nové kolové jeřáby TEREX - DEMAG AC 40.

GEOSTAV spol. s r.o. disponuje celkem 10-ti soupravami pro beranění a 5-ti soupravami pro vrtání a pilotáž různých parametrů. Doprava vrtných souprav, vibroberanidel a ocelových profilů na stavbu a zpět je z převážné části zajišťována vlastními kapacitami.

K beranění štětovnic používáme rovněž zařízení Movax na nosiči Case CX330. Tato technologie umožňuje proti standardnímu způsobu beranění minimalizovat negativní vlivy na stávající životní prostředí.

 


Reference

Rozsáhlými skladovými zásobami larsen v celé škále realizovatelných délek pažení, společně s možností operovat až 10-ti beranícími soupravami se GEOSTAV spol. s r.o. stává velice flexibilním a spolehlivým partnerem. Kvalita našich prací je dlouhodobě na vysoké úrovni, o čemž Vás mohou přesvědčit nejen některé zde uveřejněné stavby, ale především zkušenosti při samotné realizaci akce.

 


Kvalita

Certifikace:

Od roku 2000 je firma držitelem certifikátu kvality dle systému řízení kvality ISO 9002:1995. Tento systém byl v roce 2003 přepracován a je udržován dle aktuální normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Společnost dodržuje veškeré povinnosti stanovené platnými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, související s její činností. V praxi aplikuje aktualizovaný program EMAS, který je prováděn podle norem ISO 14 000 a nařízení č. 761/2001.

 SOLVENTNOST
Dne 3.srpna 2015 byl společnosti udělen certifikačním orgánem provádějící certifikaci a kontrolu plnění podmínek Registru solventních firem CERTIFIKÁT. Registr solventních firem zahrnuje elitu podnikatelského prostředí v ČR. Seriozní firmy, které bedlivě střeží své dobré obchodní jméno. Členstvím v RSF se dostáváme do exluzivní kategorie českých firem, které se vyznačují solidností, solventností a dobrou platební morálkou.


Certifikace


Nabízíme zpracování posudků v oblasti geotechniky. Převážně se jedná o návrh alternativy pilotového založení a posudky pažících konstrukcí (štětové stěny, záporové pažení, pilotové stěny). Posudky provádíme z pomocí vybraných modulů programového systému GEO 5. V případě pilotového založení řešíme výkresy výztuže pilot včetně vyztužení patek nad skupinou pilot:

Kontakt :

Ing. Pavel Marek, Ph.D.
tel.: +420 724 604 914 , marek@geostav.cz
autorizovaný inženýr v oboru geotechnika