GEOSTAVBY s.r.o. - recyklační středisko stavebních a demoličních odpadů

GEOSTAVBY s.r.o. - recyklační středisko stavebních a demoličních odpadů


Zemní práce, demolice a recyklace


Jak nás kontaktovat?

Adresa

GEOSTAVBY s.r.o. - recyklační středisko stavebních a demoličních odpadů
K Olejárně
272 01, Kladno
IČO: 29010501

Otevírací doba

celoroční provoz:                                                                 

Pondělí - Čtvrtek 07:00-16:00
Pátek 07:00-15:00

 

Dostupnost materiálu nutno ověřit předem.

 

O nás

Od roku 2009 naše firma pracuje v oblasti zemních a demoličních prací. Svoji činnost jsme rozšířili na ekologickou likvidaci stavebních odpadů, recyklaci stavební suti, její drcení a třídění, prodej recyklátů, písků a štěrků. Jako náhradu za přírodní materiály nabízíme různé druhy recyklovaných materiálů vhodných k použití při stavebních pracích.

Suť a prodávané materiály jsou váženy na kalibrované váze Tamtron. Souhlas k provozování zařízení dle ustanovení §145 odst.2 zákona č. 541/2020 Sb. a §21 odst.2 zákona č. 500/2004Sb. byl vydán Krajským úřadem Středočeského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství. IČZ: CZS02758

Společnost se na profesionální úrovni zabývá:

 • Prováděním zemních prací
 • Demoličními pracemi
 • Přesnou přípravou podkladních vrstev pod komunikace a drátkobetonové průmyslové podlahy
 • Recyklací a tříděním odpadů
 • Dopravou sypkých hmot
 • Nadměrnou přepravou
 • Dalšími službami

Sortiment

SLUŽBY:


POPIS PŘIJÍMANÉHO ODPADU:

BP1 Beton prostý v kusovitosti do 50 cm čistý 170101

BP2 Beton prostý v kusovitosti nad 50 cm čistý 170101

BP3 Beton prostý s příměsí zeminy do 10% 170101

BP4 Beton prostý s příměsí zeminy do 20% 170101

ŽB1 Železobeton v kusovitosti do 50 cm 170101

ŽB2 Železobeton v kusovitosti nad 50 cm + panely 170101

ŽB3 Betonové sloupy 170101

Z1 Zemina a kamení - písčitá a štěrkovitá zemina, kameny 170504

Z2 Zemina - jemnozrnná (jíly a hlíny) 170504

S1 Cihly 170102

S2 Stavební suť (směs betonu, cihel, tašek) - čistá 170107

S3 Stavební suť (směs betonu, cihel, tašek) - příměs do 5% 170107

S4 Stavební suť (směs betonu, cihel, tašek) - s obsahem plynosilikátu (např. Ytong, Hebel) 170107

A1 Asfalt bez dehtu - frézing 170302

A2 Asfalt bez dehtu - kusovitost do 50 cm 170302
 

PRODEJ MATERIÁLŮ:

Recyklát betonový 0/63

Recyklát asfaltový 0/63

Recyklát suťový 0/8, 8/32, 32/63, 0/63

Písky a kačírky

Kamenivo přírodní těžené 0/4

Zásypový písek netříděný

Kamenivo přírodní těžené 8/16

Kamenivo přírodní těžené 16/32

Štěrkodrtě:

Drcené kamenivo – lom, DK 0/63

Drcené kamenivo – lom, DK 0/32

Drcené kamenivo – lom, DK 32/63

Drcené kamenivo – lom, DK 63/200

Drcené kamenivo – lom, DK 16/22

Drcené kamenivo – lom, DK 8/16

Drcené kamenivo – lom, DK 4/8

 

POPIS ODPADŮ K ULOŽENÍ:

17 01 01 O   Beton -> Kusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb

17 01 02 O   Cihly -> Cihly, kusy cihel, cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a rekonstrukcí staveb

17 01 07 O   Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 Odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů, nesmí obsahovat odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických látek a ropné látky

17 03 02 O   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 -> Odfrézované nebo jiným způsobem vybourané asfaltové vrstvy pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch, neznečištěné nebezpečnými látkami a neobsahující dehtová pojiva

17 05 04 O   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 -> Zemina s vysokým podílem kamení, nesmí obsahovat ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality

17 05 08 O   Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 -> Odpady nesmí být znečištěny ropnými uhlovodíky a dalšími nebezpečnými látkami

17 09 04 O   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 -> Odpady nesmí obsahovat nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky a dalšími nebezpečnými látkami

Doprava a mechanizace

 • Mobilní čelisťový drtič
 • Třídič
 • Nákladní autodoprava sypkých hmot (vozidly s nosností 5 až 30 tun)
 • Nakladače Liebherr (lžíce 1 až 3 m3)
 • Pásová a kolová rypadla Liebherr (vč. bouracích kladiv a demoličních nůžek)
 • Minibagry
 • Dozéry s laserovou a GPS nivelací
 • Hutnící technika

Reference

Reference

Na koho se obrátit

Referent odpadového hospodářství a správy areálu
Ing. Veronika Kuželková
725 277 598
Vedoucí recyklačního střediska
Jakub Štajer
725 277 587
Jednatel společnosti
Tomáš Strnadel
725 277 588

Ceník

Ceník příjmu odpadů
Ceník materiálu

Další adresy

Sídlo - fakturační adresa:
K Horoměřicům 1182/53
165 00 Praha 6 - Suchdol

Doručovací adresa:
Za Roudnickou branou 722
273 24 Velvary


Zařazení do kategorií