GRANITA s.r.o. - lom Žumberk

GRANITA s.r.o. - lom Žumberk

Těžba přírodních materiálů, výroba drceného kameniva, provozování zařízení k využívání inertních odpadů.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

GRANITA s.r.o. - lom Žumberk
lom Žumberk
538 36, Žumberk
IČO: 45270741

Kontakt

Telefon: 469 665 146,
Mobil: 607 845 485
E-mail: granita@granita.cz
Web: www.granita.cz

Otevírací doba

duben - říjen:
pondělí - pátek     6:00 - 14:30
  
V ostatních měsících bývá provozní doba zkrácená. Ověřujte si ji prosím telefonicky.

O nás

Firma GRANITA s.r.o. vznikla privatizací státního podniku Kamenoprůmysl Skuteč v roce 1992. Společnost vyrábí všechny druhy drceného kameniva. V rámci plánu rekultivace povrchového lomu Žumberk provozuje na základě povolení KrÚ 25053/2011/OŽPZ/FI ukládku inertních odpadů.

Sortiment

0/2

139,- Kč/t

4/8

390,- Kč/t

8/16

290,- Kč/t

16/32

280,- Kč/t

32/63

240,- Kč/t

0/32 C, 0/32 ŠDA

199,- Kč/t

0/63 C, 0/63 ŠDA

195,- Kč/t

0/125

190,- Kč/t

63/125

215,- Kč/t

Skrývka

dle dohody

 

 

Odběr níže uvedených materiálů (odpadů)                        

 

-bez příměsí, v rámci rekultivace lomu

 

17 01 01 beton do 50 cm

  90,- Kč/t

17 01 01 beton nad 50 cm

185,- Kč/t

17 01 02 cihly

105,- Kč/t

17 01 03 tašky a keramické výrobky

105,- Kč/t

01 01 02 odpad z těžby nerudných nerostů

105,- Kč/t

01 04 08 odpadní štěrk a kamenivo

105,- Kč/t

01 04 09 odpadní jíl a písek

105,- Kč/t

17 05 06 vytěžená hlušina

105,- Kč/t

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

185,- Kč/t

17 05 04 zemina a kamení

119,- Kč/t

20 02 02 zemina a kamení (ze zahrad, parků)

119,- Kč/t

Odběr níže uvedených materiálů (odpadů)

 

-bez příměsí - Recyklační středisko

 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu,

225,- Kč/t

Cihel, tašek a keramických výrobků

 

17 03 02 asfaltové směsi

395,- Kč/t

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

399,- Kč/t

Kvalita

Veškeré dodávané kamenivo splňuje nejpřísnější současná kritéria kvality podle ČSN EN a je uváděno na trh v souladu se zákonem č.22/1997 Sb.. Z vedlejších činností firmy je dodavatelské provádění vrtacích a trhacích prací a provádění recyklace stavebních odpadů mobilní drticí a třídicí technikou.

 

Certifikáty