GRANITA s.r.o.- lom Žumberk

Těžba přírodních materiálů, výroba drceného kameniva, provozování zařízení k využívání inertních odpadů.

Adresa

GRANITA s.r.o.- lom Žumberk
lom Žumberk
538 36, Žumberk
IČ: 45270741

Provozní doba

duben - říjen:
pondělí - pátek     6:00 - 14:30
  
V ostatních měsících bývá provozní doba zkrácená. Ověřujte si ji prosím telefonicky.

Kontakt

Telefon 469 665 146
Mobil 607 845 485

Na koho se obrátit

Jednatel Miroslav Nešetřil
469 350 720 , 602 413 156

Vedoucí provozovny Jiří Marek
469 665 146 , 607 845 485

Jednatel Ing. František Flídr
469 350 720 , 602 374 592


O nás

Firma Granita s.r.o. vznikla privatizací státního podniku Kamenoprůmysl Skuteč v roce 1992. Společnost vyrábí všechny druhy drceného kameniva. V rámci plánu rekultivace povrchového lomu Žumberk provozuje na základě povolení KrÚ 25053/2011/OŽPZ/FI ukládku inertních odpadů.


Sortiment

0/4

180,- Kč/t

4/8

385,- Kč/t

8/16

285,- Kč/t

16/32

270,- Kč/t

32/63

230,- Kč/t

0/32 C, 0/32 ŠDA

199,- Kč/t

0/63 C, 0/63 ŠDA

190,- Kč/t

0/125

180,- Kč/t

63/125

205,- Kč/t

Kámen ručně vybíraný, zahradní kámen

590,- Kč/t

Skrývka

dle dohody

 

 

Odběr níže uvedených materiálů (odpadů)                        

 

-bez příměsí, v rámci rekultivace lomu

 

17 01 01 beton do 50 cm

  85,- Kč/t

17 01 01 beton do 70 cm

155,- Kč/t

17 01 02 cihly

  99,- Kč/t

17 01 03 tašky a keramické výrobky

  99,- Kč/t

01 01 02 odpad z těžby nerudných nerostů

  89,- Kč/t

01 04 08 odpadní štěrk a kamenivo

  89,- Kč/t

01 04 09 odpadní jíl a písek

  85,- Kč/t

17 05 06 vytěžená hlušina

  85,- Kč/t

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

155,- Kč/t

17 05 04 zemina a kamení

  99,- Kč/t

20 02 02 zemina a kamení (ze zahrad, parků)

  99,- Kč/t

Odběr níže uvedených materiálů (odpadů)

 

-bez příměsí - Recyklační středisko

 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu,

195,- Kč/t

Cihel, tašek a keramických výrobků

 

17 03 02 asfaltové směsi

195,- Kč/t

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

385,- Kč/t


Kvalita

Veškeré dodávané kamenivo splňuje nejpřísnější současná kritéria kvality podle ČSN EN a je uváděno na trh v souladu se zákonem č.22/1997 Sb.. Z vedlejších činností firmy je dodavatelské provádění vrtacích a trhacích prací a provádění recyklace stavebních odpadů mobilní drticí a třídicí technikou.

 


Certifikace