GRANITA SIO Žumberk s.r.o. - lom Žumberk

GRANITA SIO Žumberk s.r.o. - lom Žumberk


Těžba přírodních materiálů, výroba drceného kameniva, provozování zařízení k využívání inertních odpadů.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

GRANITA SIO Žumberk s.r.o. - lom Žumberk
lom Žumberk
538 36, Žumberk
IČO: 11862467

Kontakt

Telefon: 469 665 146
Mobil: 607 845 485
E-mail: granita@granita.cz
Web: www.granita.cz

Otevírací doba

duben - říjen:
pondělí - pátek     6:00 - 14:30
  
V ostatních měsících bývá provozní doba zkrácená. Ověřujte si ji prosím telefonicky.

O nás

Firma GRANITA SIO Žumberk s.r.o. vznikla privatizací státního podniku Kamenoprůmysl Skuteč v roce 1992. Společnost vyrábí všechny druhy drceného kameniva. V rámci plánu rekultivace povrchového lomu Žumberk provozuje na základě povolení KrÚ 25053/2011/OŽPZ/FI ukládku inertních odpadů.

Sortiment

0/2

175,- Kč/t

2/5 455,- Kč/t
   

8/16

365,- Kč/t

16/32

325,- Kč/t

32/63

299,- Kč/t

0/32 C, 0/32 ŠDA

269,- Kč/t

0/63 C, 0/63 ŠDA

257,- Kč/t

0/125

248,- Kč/t

63/125

269,- Kč/t

Skrývka

dle dohody

 

 

Odběr níže uvedených materiálů (odpadů)                        

 

-bez příměsí, v rámci rekultivace lomu

 

17 01 01 beton do 50 cm

125,- Kč/t

17 01 01 beton nad 50 cm

245,- Kč/t

17 01 02 cihly

169,- Kč/t

17 01 03 tašky a keramické výrobky

169,- Kč/t

01 01 02 odpad z těžby nerudných nerostů

155,- Kč/t

01 04 08 odpadní štěrk a kamenivo

175,- Kč/t

01 04 09 odpadní písek

155,- Kč/t

17 05 06 vytěžená hlušina

155,- Kč/t

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

219,- Kč/t

17 05 04 zemina a kamení

155,- Kč/t

20 02 02 zemina a kamení (ze zahrad, parků)

155,- Kč/t

Odběr níže uvedených materiálů (odpadů)

 

-bez příměsí - Recyklační středisko

 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu,

299,- Kč/t

Cihel, tašek a keramických výrobků

 

17 03 02 asfaltové směsi

499,- Kč/t

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

450,- Kč/t

Kvalita

Veškeré dodávané kamenivo splňuje nejpřísnější současná kritéria kvality podle ČSN EN a je uváděno na trh v souladu se zákonem č.22/1997 Sb.. Z vedlejších činností firmy je dodavatelské provádění vrtacích a trhacích prací a provádění recyklace stavebních odpadů mobilní drticí a třídicí technikou.

Certifikáty