GRANITA s.r.o. - lom Žumberk

Těžba přírodních materiálů, výroba drceného kameniva, provozování zařízení k využívání inertních odpadů.

Adresa

GRANITA s.r.o. - lom Žumberk
lom Žumberk
538 36, Žumberk
IČ: 45270741

Provozní doba

duben - říjen:
pondělí - pátek     6:00 - 14:30
  
V ostatních měsících bývá provozní doba zkrácená. Ověřujte si ji prosím telefonicky.

Kontakt

Telefon 469 665 146
Mobil 607 845 485

Na koho se obrátit

Vedoucí provozovny Jiří Marek
469 665 146 , 607 845 485

Vedoucí výroby Ing. Milan Broulík
602 932 960

Jednatel Ing. František Flídr
469 350 720 , 602 374 592


O nás

Firma GRANITA s.r.o. vznikla privatizací státního podniku Kamenoprůmysl Skuteč v roce 1992. Společnost vyrábí všechny druhy drceného kameniva. V rámci plánu rekultivace povrchového lomu Žumberk provozuje na základě povolení KrÚ 25053/2011/OŽPZ/FI ukládku inertních odpadů.


Sortiment

0/2

139,- Kč/t

4/8

390,- Kč/t

8/16

290,- Kč/t

16/32

280,- Kč/t

32/63

240,- Kč/t

0/32 C, 0/32 ŠDA

199,- Kč/t

0/63 C, 0/63 ŠDA

195,- Kč/t

0/125

190,- Kč/t

63/125

215,- Kč/t

Skrývka

dle dohody

 

 

Odběr níže uvedených materiálů (odpadů)                        

 

-bez příměsí, v rámci rekultivace lomu

 

17 01 01 beton do 50 cm

  90,- Kč/t

17 01 01 beton nad 50 cm

185,- Kč/t

17 01 02 cihly

105,- Kč/t

17 01 03 tašky a keramické výrobky

105,- Kč/t

01 01 02 odpad z těžby nerudných nerostů

105,- Kč/t

01 04 08 odpadní štěrk a kamenivo

105,- Kč/t

01 04 09 odpadní jíl a písek

105,- Kč/t

17 05 06 vytěžená hlušina

105,- Kč/t

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

185,- Kč/t

17 05 04 zemina a kamení

119,- Kč/t

20 02 02 zemina a kamení (ze zahrad, parků)

119,- Kč/t

Odběr níže uvedených materiálů (odpadů)

 

-bez příměsí - Recyklační středisko

 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu,

225,- Kč/t

Cihel, tašek a keramických výrobků

 

17 03 02 asfaltové směsi

395,- Kč/t

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

399,- Kč/t


Kvalita

Veškeré dodávané kamenivo splňuje nejpřísnější současná kritéria kvality podle ČSN EN a je uváděno na trh v souladu se zákonem č.22/1997 Sb.. Z vedlejších činností firmy je dodavatelské provádění vrtacích a trhacích prací a provádění recyklace stavebních odpadů mobilní drticí a třídicí technikou.

 


Certifikace