GYPSTREND, s.r.o.

GYPSTREND, s.r.o.
Uložiště inertního materiálu, těžba a zpracování přírodního sádrovce, sanace vlhkého zdiva, autodoprava.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

GYPSTREND, s.r.o.

747 27, KOBEŘICE 790
IČO: 60322616

Kontakt

Telefon: 553 687 200,
Fax: 553 687 126
E-mail: info@gypstrend.cz
Web: www.gypstrend.cz

Otevírací doba

pondělí - čtvrtek:   6:00 - 16:00
pátek:                  6:00 - 14:00

S příjezdem vozidla na nákládku min. 1 hodinu před koncem uvedené expediční doby.

O nás

Firma je jediným těžitelem a zpracovatelem přírodního sádrovce z jediné známé lokality v České republice. Místní ložisko sádrovce a ložisko na okraji Opavy, které bylo těženo od první poloviny 19. století do roku 1963, jsou částí stejné opavské pánve. Část vytěženého sádrovce je po drcení a homogenizaci dopravována železnicí do cementáren v České i Slovenské republice, kde slouží jako regulátor tuhnutí při výrobě cementu (GYPSTREND s.r.o. vlastní a provozuje 13,5 km vlečky s dvěma lokomotivami a seřaďovací nádraží, jež jsou napojeny na svršek Českých drah). Zbytek sádrovce se kalcinací zpracovává na sádrové pojivo, které se pak prodává jako volně ložené nebo pytlované v 1kg, 2 kg, 5 kg a 30 kg baleních. Část sádrového pojiva se používá pro výrobu přesných příčkových tvárnic SUPERBLOK® a pro výrobu ucelené řady ušlechtilých sádrových omítek ProGypsum®, u nichž lze předpokládat, že se stanou hlavním zdrojem příjmů přidané hodnoty pro mnohá následující léta.
Kromě zpracování přírodního sádrovce, GYPSTREND s.r.o. rovněž zpracovává i syntetický sádrovec - titano-sádrovec.
GYPSTREND s.r.o. vyvinul vlastní technologii pro výrobu přesných příčkových tvárnic SUPERBLOK®. Firma má kromě vlastního know-how k dispozici také chráněné průmyslové vlastnictví, týkající se částečné substituce sádry sádrovcem.
Nově vyvíjený program FERROBLOK prezentuje materiál budoucnosti se schopností absorpce elektromagnetického záření. První vzorky testované Vojenským technickým ústavem obrany v Brně vykazují nulovou reflexi a 50% absorpci záření v mikrovlnném spektru. Materiál se 100% absorpcí je v prvních krocích. Na tento program navazují i výzkumy v oblasti vývoje omítky se obdobnými vlastnostmi.

Sortiment

V místě vytěženého prostoru umožňujeme uložení inertního materiálu.

Související činnost :

Zemní práce :
Máme  dlouhodobé zkušenosti v oblasti těžební činnosti a zemních prací vůbec. Vlastníme  rozsáhlý park těžebních a zemních strojů a vozidel technologické dopravy.

Při své hlavní činnosti jsme vyhloubili v procesu těžby suroviny a skrývek jámu  o kubatuře 13,5 mil. m³ s výškovým rozdílem terénu proti dnu 55 m. V těchto podmínkách dovedeme ošetřit a stabilizovat závěrné svahy v poloplastických a málo zpevněných zeminách. V případě potřeby dovede ročně vytěžit a zpracovat  600 000 tun zemin.


Prováděné práce:

 • skrývkové práce
 • povrchová těžba surovin
 • odtěžování zemin
 • výkopové práce
 • hloubení základů
 • úpravy terénu
 • rekultivační práce
 • čištění koryt potoků a rybníků
 • demoliční práce

Mechanizmy kterými firma disponuje

 • Dozer – Komatsu
 • Dozer UNC 130
 • Dozer UNC 170
 • Rýpadlo DH 411
 • Rýpadlo DH 421
 • Poclain + kladivo
 • CASE traktobagr
 • Atlas - kolový nakladač + svahovačka
   

Dále se specializujeme :

Certifikáty