Havel Engineering

Základní rozsah nabídky je znalost problematiky betonových, zděných, dřevěných, spřažených a ocelových konstrukcí. Činnost od staudie proveditelenosti, přes stavební a technologické průzkumy, vypracování návrhů a posudků, vypracování statických výpočtů a posudku požární odolnosti, zpracování dokumentace a kompletní organizace, včetně realizace speciálních konstrukcí

Adresa

Havel Engineering
Prostřední 3449
760 01, Zlín
IČ: 185 55 535

Provozní doba

Kontakt

Telefon 602 786 297

Na koho se obrátit

Majitel Ing. Zdeněk Havel
+420 602 786 297


O nás

kompletní stavební management
projektové práce od studie proveditelnosti až po realizační dokumentaci
statika a dynamika staveb a konstrukcí dle EC
výpočty a určení požární odolnosti nosných konstrukcí dle EC
tepelně technické posudky a výpočty nosných skladeb konstrukcí, specializace pro návrhy a provádění průmyslových podlah, specializace pro sanace betonových konstrukcí,
inženýrská činnosti pro stavby i s instalací technologie a infrastruktury v objemu 1,5 Mio Euro od roku 1995 .

 


Sortiment

 • statika budov a dynamika stavebních konstrukcí
 • architektonické studie a záměry
 • projektování konstrukcí a budov
 • zakládání staveb a budov
 • průzkumy konstrukcí a budov
 • statika a dynamika konstrukcí a staveb
 • požární odolnost nosných konstrukcí
 • tepelně technické vlastnosti
 • návrhy a posudky pro opravu a sanaci konstrukcí a budov
 • inženýrská činnost, stavební management
 • instalace technologického zařízení a infrastruktury