HOUSS RECYCLING s.r.o.

HOUSS RECYCLING s.r.o.

Zabýváme se zpracováním inertních odpadů. 


Jak nás kontaktovat?

Adresa

HOUSS RECYCLING s.r.o.
KÚ Housko
679 13, Vysočany
IČO: 27705374

Kontakt

Mobil: 603 112 270
E-mail: info@houssrecycling.cz
Web: www.houssrecycling.cz

Sociální sítě:  

Otevírací doba

PO - PÁ: 7:00 - 15:00

O nás

 

Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu: 

  1. !! přijímáme pouze s vyhotovenými zkouškami, dle zákonů a vyhlášek !!
  2. vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 – 4 (83 8005), nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty pro výluhovou třídu číslo I. uvedené v tabulce níže, vyhlášky 294/2005 Sb. v platném znění
  3. odpad nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin v sušině odpadu, vyhláška č.294/2005 Sb. v platném znění 

Sortiment

KÓD ODPADU POPIS ODPADU KATEGORIE ODPADU
1 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene  
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů  
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O
01 04 09 Odpadní písek a jíl O
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07  
     
    O
10 Odpady z tepelných procesů  
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu neuvedeného pod číslem 10 01 04) O
10 02 02 Nezpracovaná struska  
10 09 03 Pecní struska O
10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05  
10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07 O
10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07  
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky, a staviva (po tepelném zpracování) O
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal  
     
17 Stavební, demoliční a jiné odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)  
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O
17 01 07 Směsi nebo odděl. stav. frakce betonu, cihel a tašek neuvedené pod číslem 17 01 06 O
17 05 04 Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03 O
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 O
     
19 Odpady ze zařízení na zpracování, využívání a odstraňování odpadů, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely O
19 05 03 Kompost nevyhovujících vlastností O

Doprava a mechanizace

Podporováno skupinou PEDOP - www.pedop.cz .

Zabývá se mezinárodní stavební a kamionovou dopravou. Mezi další podnikatelské činnosti patří činnost obchodní, prodej uhlí a sypkých materiálů, činnost těžební, zemní práce a nakládání se stavebními, demoličními a výkopovými odpady. Více jak 20 let na trhu.

Na koho se obrátit

Účetní
Antonín Zouhar ml.
733 598 488
Odpadové hospodářství
Ing. Antonín Zouhar
723 787 567
Jednatel
Josef Pernica
603 112 270
Skládka Housko - Vysočany
Provozovna Vysočany
607 094 898

Ceník

Ceník ukládání odpadů

Další adresy

Sídlo firmy:
HOUSS RECYCLING s.r.o.
Lipovec 367
679 15 Lipovec


Zařazení do kategorií