HUTIRA - OMICE, s.r.o.- Kamenolom Omice

HUTIRA - OMICE, s.r.o.- Kamenolom Omice

Výroba lomového kamene, drceného kameniva a štěrkodrtě.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

HUTIRA - OMICE, s.r.o.- Kamenolom Omice
č. ev. 75
664 41, Omice
IČO: 25597345

Kontakt

Telefon: 546 411 141
E-mail: info.omice@hutira.cz
Web: www.hutira-omice.cz

Otevírací doba

Leden - Březen            7:00 - 15:00
Duben - Říjen               6.00 - 18.00
Listopad - Prosinec      7.00 - 15.00

O nás

Společnost těží a zpracovává kamenivo pro stavební účely, vykupuje, třídí a zpracovává stavební odpady. Zabývá se prodejem štěrkovin, recyklátu ze stavebních odpadů a zásypových materiálů pro inženýrské sítě.

Zajišťuje a provádí zemní práce.

Sortiment

Těženými surovinami jsou horniny diorit a biotitická rula. Celkový objem produkce je cca 150 000 t/rok.

Firma je také výrobcem kameniva a držitelem osvědčení SŽDC pro kolejové lože frakce 32-63 BI a výrobcem kameniva pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku frakce 0-32 kv.

Mimo těžbu a zpracování kameniva působí firma v oblasti výkupu a nakládání se stavebními odpady a následné recyklace stavebních odpadů.

Sortiment drceného kameniva, štěrkodrtí a lomového kamene :

 • Drobné drcené kamenivo - frakce 0/4
 • Hrubé drcené kamenivo - frakce 4/8
 • Hrubé drcené kamenivo - frakce 8/16
 • Hrubé drcené kamenivo - frakce 16/32
 • Hrubé drcené kamenivo - frakce 32/63
 • Hrubé drcené kamenivo - frakce 63/125
 • Štěrkodrť - frakce 0/32
 • Štěrkodrť - frakce 0/63
 • Štěrkodrť - frakce 0/90
 • Štěrkodrť - frakce 0/125
 • Lomový kámen – tříděný
 • Lomový kámen – tříděný (gabiony) - frakce 100/270
 • Lomový kámen – netříděný
 • Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - frakce 0/32
 • Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - frakce 0/63
 • Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - frakce 0/90
 • Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - frakce 0/125
 • Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - frakce 0/150

Doprava a mechanizace

Rozvoz požadovaného sortimentu kameniva je zajištěn vlastní dopravou.
V blízkosti provozovny je také železniční vlečka Střelice a Tetčice, ze kterých realizujeme nakládku do železničních vozů.

Reference

Reference

Poznámka :

Společnost podniká také v oblasti nakládání s odpady – výkup, zpracování a prodej stavebních odpadů a recyklátů - viz zařazení do sekce Kamenivo/ Recyklované kamenivo a sekce Skládky suti a recyklace

Současně provádíme i následující práce :

- stavební výkopové práce, nakládku odkopávek, přemisťování sypaniny a jiné přesuny hmot na staveništích, demoliční a bourací práce, recyklaci a třídění stavebních odpadů na stavbách, skládkách, zemnících a kamenolomech :
- demolice všech typů a konstrukcí starých objektů – přípravu území pro výstavbu včetně likvidace sutí, ekologických zátěží, odkopávek až po stabilizaci a zhutnění plání pro investiční výstavbu
- výstavbu gabionových opěrných zdí, ochranných valů a tarasů z přírodního kameniva
- drcení kameniva, stavebních odpadů a odkopávek mobilním pásovým drtičem, dle potřeby i s vytříděním na požadovanou fragmentaci na skládkách a stavbách smluvních partnerů
- třídění kameniva, stavebních odpadů a recyklátu mobilním pásovým dvousítným třídičem.
- dodávku kameniva, štěrkovin a zemin pro stabilizaci z vlastního kamenolomu
- dodávku kameniva pro gabionové konstrukce a opěrné zdi
- práce sacím bagrem MTS při hloubení,výkopech a transportu odsátím suchých i mokrých materiálů ze ztížených prostorových poměrů, křížení inž. sítí a při havarijních situacích
- práce rypadlem s podkopovou lžící
- práce hydraulickým kladivem na nosiči s pásovým podvozkem
- práce čelním nakladačem