INGEA - realizace s.r.o. - těžba písku

Těžba surovin, rekultivace, sanace.

Adresa

INGEA - realizace s.r.o. - těžba písku
Ostravská ul.,
742 83, Polanka nad Odrou, místní část Václavovice
IČ: 607 76 986

Provozní doba

Prodejní doba :

6 - 15 hod. a dle potřeby zákazníka

Kontakt

Telefon 777 174 812

Na koho se obrátit

Obchodník Ing. Radim Syvala
777 174 812


O nás

Společnost INGEA realizace s.r.o. vznikla v roce 1994 jako subjekt zabývající se činnostmi
souvisejícími s likvidací starých ekologických zátěží v ostravském regionu za využití nejnovějších poznatků v enviromentální oblasti.
V současné době k těmto činnostem přistupuje těžba písku v Polance nad Odrou a příprava těžby surovin v dalších lokalitách ČR.


Sortiment

Povrchová těžba písku :

 

 - tříděný stavební písek frakce 0/12

 - netříděný, zásypový

 

 

Společnost se dále zabývá :

 

  • Sanace a rekultivace území
  • Nakládání s odpady kategorie O
  • Úprava a využití biologických odpadů
  • Využití odpadů
  • Příprava území pro stavby
  • Výroba kompostu
  • Výkopové práce
  • Těžba surovin
  • Obchodní činnost
  • Investorská činnost v oblasti těžby surovin


Doprava a mechanizace

Zajištěn smluvní přepravce.


Reference

Reference


Kvalita

Systémové certifikace s.r.o. :


Certifikace