SLOUPSKÝ s.r.o.

rekultivace, recyklace, prodej kameniva a recyklátů

Adresa

SLOUPSKÝ s.r.o.
Drahanovice 97
783 44, Drahanovice
IČ: 258 44 431

Provozní doba

Provozní doba nepravidelná, dle zakázek
Pondělí – pátek:  6.00 – 17.00

Sobota:                7:00 – 14:00 po telefonické dohodě
 

Kontakt

Telefon 585 949 292
Fax 585 949 873
Mobil 777 620 141

Na koho se obrátit

Jednatel Jaroslav Sloupský
777 620 140

Obchodní referent Michal Sloupský
777 620 410


Sortiment

  • stavební kamenivo
  • stavební recykláty
  • recyklační dvůr

Nabídka pro příjem stavebních odpadů:

Ceny pro stavební firmy a ukládku větších objemů se stanovují dohodou dle specifikace množství a druhu odpadu.

Katalogové číslo

cena Kč/ t

Název odpadu

 

170101

160,-  

Beton , Kámen čistý

170102

280,-

Cihly

170103

650,-

Tašky a keramické výrobky

170107

430,-

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106*

170201

440,-

760,-

Dřevo

Dřevo znečištěné příměsky

170302

980,-

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301*

170504

180,-

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503*

170506

180,-

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505*

170904

320,-
 

450,-
 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903

Stavební a demoliční materiál nad 500 mm

200202

180,-

Zemina a kameny

 

Materiály nesmí obsahovat: plasty, sklo, eternit, lepenku a papír, dřevo, textilní mat., barvy, lepidla, oleje, zářivky, nebezpečný odpad.