SLOUPSKÝ s.r.o.

SLOUPSKÝ s.r.o.


rekultivace, recyklace, ukládka stavebních odpadů dle ceníku


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SLOUPSKÝ s.r.o.
Drahanovice 97
783 44, Drahanovice
IČO: 25844431

Otevírací doba

Provozní doba nepravidelná, dle zakázek
Pondělí – pátek:   7.00 – 16.00 po telefonické dohodě

Sobota:                 7:00 – 14:00 po telefonické dohodě

Sortiment

Katalogové číslo

cena Kč/ t

Název odpadu

 

170101

200,-

Beton , Kámen čistý

170102

380,-

Cihly

170103

650,-

Tašky a keramické výrobky

170107

630,-

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106*

170201

440,-

760,-

Dřevo

Dřevo znečištěné příměsky

170302

980,-

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301*

170504

240,-

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503*

170506

280,-

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505*

170904

430,-
 

650,-

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903

Stavební a demoliční materiál nad 500 mm

Na koho se obrátit

Jednatel
Jaroslav Sloupský
777 620 140

Další adresy

Provozovna:
Sběr a výkup zeminy, recyklace stavebních odpadů
SLOUPSKÝ s.r.o.
Drahanovice 97
783 43 Drahanovice 

Rekultivace IČZ: CZM01188

Recyklační dvůr IČZ: CZM01074

 


Zařazení do kategorií