SLOUPSKÝ s.r.o.

SLOUPSKÝ s.r.o.


rekultivace, recyklace, ukládka stavebních odpadů dle ceníku


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SLOUPSKÝ s.r.o.
Drahanovice 97
783 44, Drahanovice
IČO: 25844431

Otevírací doba

Provozní doba nepravidelná, dle zakázek
Pondělí – pátek:   7.00 – 16.00 po telefonické dohodě

Sobota:                 7:00 – 14:00 po telefonické dohodě

Sortiment

 Nabídka pro příjem stavebních odpadů platných do 31.12.2023

Katalogové číslo

cena Kč/ t

Název odpadu

 

170101

200,-

Beton , Kámen čistý

170102

430,-

Cihly

170103

850,-

Tašky a keramické výrobky

170107

830,-

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106*

170201

640,-

860,-

Dřevo

Dřevo znečištěné příměsky

170302

1080,-

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301*

170504

240,-

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503*

170506

380,-

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505*

170904

630,-
 

850,-

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903

Stavební a demoliční materiál nad 500 mm

 

Doprava a mechanizace

Přistavení kontejneru 5 T               1000,-                                          V ceně 4 dny ve vzdálenosti do 10 km

Doprava kontejneru                           35,- / 1 km                                Nad 10 km

Kvalita

Materiály nesmí obsahovat : plasty

                                                 sklo

                                                 eternit

                                                 lepenku

                                                 papír

                                                 dřevo

                                                 textilní materiály

                                                 barvy

                                                 lepidla

                                                 oleje

                                                 zářivky

                                                 nebezpečný odpad

Na koho se obrátit

Jednatel
Jaroslav Sloupský
777 620 140

Další adresy

Provozovna:
Sběr a výkup zeminy, recyklace stavebních odpadů
SLOUPSKÝ s.r.o.
Drahanovice 97
783 43 Drahanovice 

Rekultivace IČZ: CZM01188

Recyklační dvůr IČZ: CZM01074

 


Zařazení do kategorií