SLOUPSKÝ s.r.o.

SLOUPSKÝ s.r.o.

rekultivace, recyklace, prodej kameniva a recyklátů


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SLOUPSKÝ s.r.o.
Drahanovice 97
783 44, Drahanovice
IČO: 258 44 431

Kontakt

Telefon: 585 949 292,
Mobil: 777 620 141
Fax: 585 949 873
E-mail: info@srouby.cz
Web: www.srouby.cz

Otevírací doba

Provozní doba nepravidelná, dle zakázek
Pondělí – pátek:  6.00 – 17.00

Sobota:                7:00 – 14:00 po telefonické dohodě
 

Sortiment

Katalogové číslo

cena Kč/ t

Název odpadu

 

 

170101

200,-  

Beton , Kámen čistý

170102

380,-

Cihly

170103

650,-

Tašky a keramické výrobky

170107

630,-

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106*

170201

440,-

760,-

Dřevo

Dřevo znečištěné příměsky

170302

980,-

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301*

170504

240,-

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503*

170506

280,-

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505*

170904

430,-

 

 

650,-

 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902,170903

Stavební a demoliční materiál nad 500 mm

Na koho se obrátit

Jednatel
Jaroslav Sloupský
777 620 140
Obchodní referent
Michal Sloupský
777 620 410

Další adresy

Provozovna:
Sběr a výkup zeminy, recyklace stavebních odpadů
SLOUPSKÝ s.r.o.
Drahanovice 97
783 43 Drahanovice


Zařazení do kategorií