IP systém a.s.

IP systém a.s.

Hlavní činností společnosti je výroba, doprava a montáž železobetonových konstrukcí, projektování a inženýrská činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

IP systém a.s.
U panelárny 573/3
779 00, Olomouc - Chválkovice
IČO: 267 87 971

Kontakt

Telefon: 585 238 222,
E-mail: ipsystem@ipsystem.cz
Web: www.ipsystem.cz

O nás

- Dodávky halových a vícepodlažních staveb na klíč;
- výroba pohledových konstrukčních betonových dílců na zakázku.

 

Sortiment

  Železobetonové konstrukce :

 • Tyčové nosné prvky dle EN 13225;
  • Např. krokve, nosníky, průvlaky, sloupy, světlíkové obruby, trámy, vazníky, žebra, ztužidla.
 • Stěnové prvky dle EN 14992;
  • Např. sendvičové stěny, požární stěny, protihlukové stěny, výtahové stěny, stěny lodžií, plotové stěny.
  • Dle požadavku projektu je možné pomocí matric zvolit vzor struktury pohledového betonu.
 • Schodiště dle EN 14843;
  • Např. schodišťové podesty, schodišťové bloky, schodišťové ramena.
 • Základové prvky dle EN 14991;
  • Např. základové kalichy, základové prahy.
 • Střešní desky dle EN 13693;
 • Prvky opěrných stěn dle EN15258;
 • Prvky pro ploty dle EN 12839;
  • Např. plotové desky, plotové sloupky.
 • Stropní panely pro lodžie;
 • Balkónové dílce s izolačními prvky;
 • Silniční panely;
 • Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy (Filigrány) dle EN 13747.

  Činnosti :

 

Doprava a mechanizace

Projekce - používá nejmodernější software pro projektové a statické návrhy.
Výroba - vybavena nejmodernější výrobní technikou v ČR.
Doprava - vybaveno vlastními jeřáby Liebherr 50 t a další technikou.

Reference

viz odkaz

Kvalita

Společnost IP systém a.s. má zavedený integrovaný systém managementu jakosti a environmentálního managementu pod názvem Politika jakosti.

Tento systém je certifikován a dozorován certifikačním orgánem č. 3001 a č. 3060 – Technický a zkušební ústav stavební Praha.

Certifikáty a osvědčení :

  • ČSN EN ISO 3834-2

  • Certifikát způsobilosti výrobce dle ČSN EN 1090-2+A1

Certifikáty

Své kvality společnost dokázala při realizaci montovaných staveb po celé naší republice a podílela se na dodávkách celého spektra staveb zahrnujícího průmyslové stavby, výrobní a skladové objekty, nákupní a multifunkční centra, logistické areály, stavby občanské a bytové vybavenosti, zemědělské objekty a sportovní tribuny. Tyto konstrukce a stavby jsou, na základě přání zákazníků, prováděny v různém stupni kompletace a mohou zahrnovat dodávky projektů nosných konstrukcí, realizaci železobetonových konstrukcí i dílčí dodávky prefabrikátů bez navazujících montážních prací, dodávky hrubých staveb nebo kompletní realizace staveb „na klíč“. Ve všech případech je prvořadým zájmem společnosti respektovat přání zákazníka a poskytnout mu veškerou podporu a poradenskou činnost v zájmu naplnění jeho představ.