IZOSAN spol. s r.o.

IZOSAN spol. s r.o.
Sanace kamenného a smíšeného zdiva, sanace cihlového zdiva, podřezávání a izolace zdiva.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

IZOSAN spol. s r.o.
Vračovice - Orlov 38
566 01, Vračovice - Orlov
IČO: 275 29 304

O nás

Provádíme hydroizolace vlhkého zdiva proti vzlínající vlhkosti; sanace cihelného zdiva (HW systém, podřezáním řetězovou pilou); sanace kamenného, smíšeného zdiva.

Sortiment

Sanace zdiva HW Systémem :

Technologický postup sanace cihlového zdiva:

- Jednotlivé desky se ve styku překryjí o 2-3 vlny a takto vytvářejí kapilárně nepropustnou a nerezavějící horizontální uzávěru proti vzlínající zemní vlhkosti.

 

Zarážení desek a účinek na zdivo:

    * Horizontální postup sanace zdiva ve směru úderů (rázů) není možný, neboť je nutno brát ohled na setrvačnost hmoty zdiva a krátkodobost trvání úderů (cca 1.300 úderů za minutu).

K sedání zdiva nemůže dojít.

    * Odsazení zdiva (tvorba trhlin vzniklých sedáním) ve vertikálním směru není možné, neboť při pronikání desek se musí malta ve spáře o cca 10-20% zhutnit.

    * K poškození nebo rozbití zdiva zpravidla nedochází. Je tomu tak vždy, když cihly přes sílu zdiva leží v jedné rovině. Pokud se stane, že jsou u silnějšího zdiva výškově odsazeny, musí desky cihlou proniknout (proseknout).

      Desky jsou na jedné straně opatřeny špicí (hrotem - Europatent Nr. 0544639, CZ patent č. 281038), a tak snadno pronikají zdivem a zamezují otřesům. Velmi tvrdá malta, úzká spára, tlaky ve zdivu přestávají být problémem. HW-SYSTÉM = 100% garance statiky objektu!

 

Sanace, izolace cihlového zdiva podřezávání zdiva řetězovou pilou :

Technologický postup podřezávání zdiva:

- Řetězová pila slouží k postupnému podřezávání cihelného zdiva. Zdivo musí být vyzděno v pravidelných spárách na vápenou maltu a minimálně 10 mm silnou spáru.

- V místě podřezávání zdiva se otluče omítka a podél zdi se upraví rovný podklad v šíři 1,5m pro pojezd stroje. Po proříznutí zdi do délky cca 1m se řezná spára vyčistí a do drážky se vloží izolační pás PE folie (event. sklolaminátová deska). Zdivo je zajištěno statickými klíny v roztečích 20-30 cm z obou stran a následuje proříznutí další části zdiva. Izolační desky se musí překrývat minimálně 10cm. Po zaizolování objektu nebo jeho částí se mezera mezi klíny vyplní pod tlakem cementovou maltou (tlaková injektáž spáry) s plastifikátorem.

- Podřezávání zdiva lze provádět od 7cm nad úrovní pojezdu stroje.

- Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1m nad úrovní provedení nové izolace nebo minimálně 50cm nad horní hranicí vlhkosti. Sanační omítka by měla odpovídat kritériím WTA.

 

Sanace kamenného a smíšeného zdiva :

- Technologický postup sanace kamenného a smíšeného zdiva:

- Diamantová lanová pila je určena k řezání zdiva všeho druhu zdiva - betonu, kamene i cihel - bez omezení jeho šíře. Řezy je možno provádět jak svisle, tak vodorovně a šikmo.

Stroj pohání uzavřenou smyčku diamantového lana soustavou vodících kladek a postupným zkracováním této smyčky dochází k vlastnímu řezání (viz schéma).

Kvalita

Certifikát výrobku - nerezové plechy Stavební technické osvědčení - nerezové plechy: 1.strana, 2. strana, 3. strana Certifikát výrobku - přísada do injektážní malty Stavební technické osvědčení - PE hydroizolační fólie R-FOL

Certifikáty

Na koho se obrátit

Jednatel
Jiří Matějíček
602 405 587

Ceník

Ceník 1


Zařazení do kategorií