Kalcit s.r.o. - Pískovna Blansko Dolní Lhota

Slévárenské a stavební písky

Adresa

Kalcit s.r.o. - Pískovna Blansko Dolní Lhota
678 01, Dolní Lhota
IČ: 26245311

Provozní doba

Po - Pá:  6:00 - 14:30 hod.

Kontakt

Telefon +420 511 110 460
Mobil +420 602 669 160

Na koho se obrátit

Jednatel Ing. Pavel Musil
+420 606 203 855

Vedoucí pískovny Petr Olšanský
+420 602 669 160


O nás

Společnost Kalcit s.r.o. se zabývá těžbou a zpracováním vysokoprocentních vápenců, granodioritu a písků. V současné době vlastní 3 provozovny a to Lom Líšeň, Kamenolom Vranov a Pískovnu Blansko Dolní Lhota.

Provoz Brno - Líšeň - nejbližší kamenolom u Brna se nachází v katastrálním území Brno - město.
Provoz Vranov u Brna - těžená surovina granodiorit vysoké kvality. Kamenolom je v nepřetržitém provozu od roku 1994.
Provoz Blansko Dolní Lhota se zabývá těžbou pískovců a jejich zpracováním. Součástí pískovny je úpravna a povrchový lom v Dolní Lhotě a povrchový lom ve Spešově.


Sortiment

Frakce:
 • Písky prané
  • 0-17
  • 0-36
  • 0-75
  • RTK (hrubý tříděný křemičitý písek)
 • Písky kopané 
  • Zpm
  • Hgp
  • Křp
 • Písky drcené
  • Křp
V rámci rekultivace lomu Dolní Lhota firma Kalcit s.r.o. provozuje „Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu R10“.  V tomto zařízení mohou právnické osoby na základě smluvního vztahu ukládat následující odpady:
 • 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (O)
 • 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (O)
 • 20 02 02 Zemina a kameny (O)
 • 01 04 09 Odpadní písek a jíl  (O)
 • 01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 (O)
 • 10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním (O)
 • 10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) (O)
 • 17 01 01 Beton (O)
 • 17 01 02 Cihla (O)
 • 17 01 03 Taška, keramické výrobky (O)
 • 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (O)
 • 19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny) (O)