Kalcit s.r.o. - Lom Líšeň

Kalcit s.r.o. - Lom Líšeň


Těžba vápence, granodioritu - drceného kameniva .


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Kalcit s.r.o. - Lom Líšeň
Jedovnická
628 00, Brno-Líšeň II - lom
IČO: 26245311

Kontakt

Telefon: +420 724 246 825
E-mail: josefmusil@kalcit.cz
Web: www.kalcit.cz

Otevírací doba

Po - Čt:   6:00 - 18:00
Pá:           6:00 - 17:00

Dle potřeby zákazníka je možno po telefonické domluvě (724 246 825) expediční dobu prodloužit nebo expedovat v sobotu.

O nás

Společnost Kalcit s.r.o. se zabývá těžbou a zpracováním vysokoprocentních vápenců, granodioritu a písků. V současné době vlastní 4 provozovny a to Lom Líšeň, Lom Ochoz, Kamenolom Vranov a Pískovnu Blansko Dolní Lhota.

Provoz Brno - Líšeň - nejbližší kamenolom u Brna se nachází na katastrálním území Brno-město.
Provoz Vranov u Brna - těžená surovina granodiorit vysoké kvality. Kamenolom je v nepřetržitém provozu od roku 1994.
Provoz Blansko - Dolní Lhota se zabývá těžbou pískovců i jejich zpracováním. Součástí pískovny je úpravna a povrchový lom v Dolní Lhotě a povrchový lom ve Spešově.

Sortiment

frakce v mm:
 • 0/4
 • 0/8
 • 4/8
 • 8/11
 • 11/22
 • 22/32
 • 8/16
 • 16/32
 • 32/63
 • 63/120
 • 60/90
 • 120/150
 • 0/16
 • 0/32
 • 0/120
 • písek tříděný
 • písek netříděný
 • stabilizační zemina
 • kámen na skalky
 • kámen soklový a do gabionů
 • vápenec do cukrovarnictví, slévárenského, chemického průmyslu a maltových směsí 
V rámci rekultivace lomu Líšeň firma Kalcit s.r.o. provozuje "Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu R10". V tomto zařízení mohou právnické osoby ukládat na základě smluvního vztahu následující odpady:
 • 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů (O)
 • 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 (O)
 • 01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 (O)
 • 01 04 09 Odpadní písek a jíl (O)
 • 10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedené pod číslem 10 09 05 (O)
 • 10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedené pod číslem 10 09 07 (O)
 • 10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním (O)
 • 10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) (O)
 • 10 13 14 Odpadní beton a betonový kal (O)
 • 17 01 01 Beton (O)
 • 17 01 02 Cihla (O)
 • 17 01 03 Taška, keramické výrobky (O)
 • 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (O)
 • 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (O)
 • 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (O)
 • 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 (O)
 • 19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny) (O)
 • 20 02 02 Zemina a kameny (O)

 

Doprava a mechanizace

 • Firma Kalcit s.r.o. zajišťuje také vnitrostátní i mezinárodní dopravu
 • Využívá 10 sklopných návěsů a 2 valníkové návěsy typu VOLVO, DAF
 • Umožňuje expedici i po železnici

Kontakt:

Josef Musil ml.
GSM: +420 724 246 825
E-mail: josefmusil@kalcit.cz
 

  

Mechanizace:
drcení -  čelisťový a kuželový drtič
třídění -  3x vibrační třídič

Certifikáty

POZNÁMKA

Lom Brno Líšeň - těžená surovina je vilémovický vápenec se složením 97% CaCO3.

Provoz Vranov u Brna - těžená surovina granodiorit vysoké kvality.