KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom JISTEC

Lom JISTEC , 397 01 Vráž u Písku

Surovina: Biotitická rula

Adresa

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom JISTEC
sídlo firmy: Linecká 277
381 01, Český Krumlov
IČ: 42396158

Provozní doba

Expedice:
PO-PÁ:  6:00 - 14:30

po dohodě možná nakládka i mimo prodejní dobu.

Kontakt

Telefon 380 711 306
Fax 380 711 306
Mobil 722 932 839 (expedice)

Na koho se obrátit

Vedoucí prodeje Veronika Podhorská
380 702 123 , 724 270 037

Vedoucí lomu Jaroslav Jakubec
723 690 343 , expedice: 722 932 839

Vedoucí spedice, prodejce Libor Šesták
602 369 670


O nás

Jsme česko-rakouská společnost zabývající se těžbou a zpracováním kamene. V současné době vlastníme a provozujeme deset lomů: Ševětín, Plešovice, Kobylí Hora, Zrcadlová Huť, Krty, Písek, Jistec, Rejta, Bor a Štiptoň. Zpracováváme granulit, granodiorit a vápenec. Naše produkce se pohybuje okolo 1,8 milionu tun ročně, přičemž jednoduchými opatřeními lze tuto téměř zdvojnásobit.
Mimo svoji hlavní činnost jsme aktivní i v oblasti ekologie a významně přispíváme na rozvoj přilehlých obcí.


Sortiment

Přírodní kamenivo, drcené
132 PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
321 PDK 32/63 ČSN EN 13242+A1
322 GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
412 PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
415 PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
602 PDK 0/16 (G-F 0/16) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
509 G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen 
501 Lomový kámen netříděný  zák.č.102/2001 Sb.
   PDK - přírodní kamenivo, drcené    
G-F štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy dle ČSN 736133, GP štěrk špatně zrněný dle ČSN 736133


Doprava a mechanizace

Prostřednictvím našeho střediska Spedice KaP zajišťujeme dopravu našich výrobků do vzdálenosti ca 50 km po vlastní ose.


Mobilní drtící linka


Reference

Fotogalerie + Reference


Kvalita

Na kamenivo vyráběné podle harmonizovaných ČSN EN je vydáno Prohlášení o vlastnostech (PoV) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a dle Zákona č. 22/97 Sb.  v platném znění. Dále pak na kamenivo vyráběné dle § 5 NV 163/2002 Sb., ve znění 312/2005 Sb. je vydán výrobkový certifikát, který je jedenkrát za rok doplňován zprávou o dohledu. Ostatní kamenivo je dodáváno na základě Technických listů vydaných výrobcem, splňuje ustanovení zákona č. 102/2001 Sb. o Obecných podmínkách bezpečnosti stavebních výrobků a je na něj vydáno Prohlášení o shodě.

Dokumenty ke stažení ZDE
  
Záruka jakosti – firemní laboratoř


Certifikace