KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PLEŠOVICE

Lom PLEŠOVICE, 381 01 Český Krumlov

Surovina: Granulit bílošedé barvy, vyznačuje se častým výskytem granátu, ojediněle i turmalínu a biotitu.

Adresa

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PLEŠOVICE
sídlo firmy: Linecká 277
381 01, Český Krumlov
IČ: 42396158

Provozní doba

Expedice:

PO-PÁ:  6:00 - 20:00
Výroba:
PO-PÁ:  6:00 - 21:00
po dohodě možná nakládka i mimo prodejní dobu.

Kontakt

Telefon 380 711 306
Fax 380 711 306
Mobil 728 087 643 (expedice)

Na koho se obrátit

Vedoucí prodeje Veronika Podhorská
380 702 123 , 724 270 037

Vedoucí lomu Ing. Miroslav Konopáč
724 043 316 , expedice: 728 087 643

Vedoucí spedice, prodejce Libor Šesták
602 369 670


O nás

Jsme česko-rakouská společnost zabývající se těžbou a zpracováním kamene. V současné době vlastníme a provozujeme deset lomů: Ševětín, Plešovice, Kobylí Hora, Zrcadlová Huť, Krty, Písek, Jistec, Rejta, Bor a Štiptoň. Zpracováváme granulit, granodiorit a vápenec. Naše produkce se pohybuje okolo 1,8 milionu tun ročně, přičemž jednoduchými opatřeními lze tuto téměř zdvojnásobit.
Mimo svoji hlavní činnost jsme aktivní i v oblasti ekologie a významně přispíváme na rozvoj přilehlých obcí.


Sortiment

Přírodní kamenivo, drcené
115 PMK 0/4 I ČSN EN 12620+A1
128 Filer (PDK 0/1) ČSN EN 12620+A1
131 PDK 0/4 (B) ČSN EN 13043
132 PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
133 PDK 2/4  ČSN EN 13043
221 PDK 4/8 (B) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
222 PDK 8/11  ČSN EN 13043
223 PDK 8/16  ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
225 PDK 11/22  ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
233 PDK 4/32  ČSN EN 13242+A1
229 PDK 16/32 ČSN EN 13043
321 PDK 32/63 ČSN EN 13242+A1
323 PDK 32/63 (B I) ČSN EN 13450, č.osv. 926/11-ČD
322 GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
511 GP 63/250  ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
412 PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
419 PDK 0/32 kv dle OTP SŽDC z 8.12.2011                                                      č.osv. S 928/11-ČD
415 PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
417 MZK 0/32 (GA) ČSN EN 13242+A1, ČSN EN 13285
602 PDK 0/16 (G-F 0/16) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
509 G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
502 Kamenitá sypanina drcená 0/250 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen 
501 Lomový kámen netříděný  zák.č.102/2001 Sb.
504 Lomový kámen regulační zák.č.102/2001 Sb.
603 Kamenitá sypanina (Skrývka, Výkliz) ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Společnost je držitelem certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009
   PDK - přírodní kamenivo, drcené      MZK - mechanicky zpevněné kamenivo
G-F štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy dle ČSN 736133; S-F písek s příměsí jemnozrnné zeminy dle ČSN 736133;
GP štěrk špatně zrněný dle ČSN 736133;  Kamenitá sypanina (lomová skrývka, výkliz 0-300 nebo 0-500 mm)


Doprava a mechanizace

Prostřednictvím našeho střediska Spedice KaP zajišťujeme dopravu našich výrobků do vzdálenosti ca 50 km po vlastní ose.
Z lomu Plešovice dodáváme kamenivo rovněž po železnici, nakládka na vlastní vlečce.


Tři stupně drcení: DCJ 10 (1.600x1.250), odhliňovač, Sandvik H6800, Metso HP200, Metso HP 200, automatické míchací zařízení štěrkodrtí dle určené křivky zrnitosti (MZK).


Reference

Fotogalerie + Reference


Kvalita

Na kamenivo vyráběné podle harmonizovaných ČSN EN je vydáno Prohlášení o vlastnostech (PoV) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a dle Zákona č. 22/97 Sb.  v platném znění. Dále pak na kamenivo vyráběné dle § 5 NV 163/2002 Sb., ve znění 312/2005 Sb. je vydán výrobkový certifikát, který je jedenkrát za rok doplňován zprávou o dohledu. Ostatní kamenivo je dodáváno na základě Technických listů vydaných výrobcem, splňuje ustanovení zákona č. 102/2001 Sb. o Obecných podmínkách bezpečnosti stavebních výrobků a je na něj vydáno Prohlášení o shodě.

Dokumenty ke stažení ZDE
  
Záruka jakosti – firemní laboratoř


Certifikace