KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PLEŠOVICE

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PLEŠOVICE

 

Surovina: Granulit bílošedé barvy, vyznačuje se častým výskytem granátu, ojediněle i turmalínu a biotitu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PLEŠOVICE
Lom PLEŠOVICE
381 01, Český Krumlov
IČO: 42396158

Otevírací doba

Expedice v pracovní dny:

duben/květen–prosinec

   6:00–19:00; pauza 10:00–10:30, 17:45–18:30

leden-duben/květen

   6:00–14:00; pauza 10:00–10:30

po dohodě možná nakládka i mimo prodejní dobu.

O nás

Jsme česko-rakouská společnost zabývající se těžbou a zpracováním kamene. V současné době vlastníme a provozujeme deset lomů: Ševětín, Plešovice, Kobylí Hora, Zrcadlová Huť, Krty, Písek, Jistec, Rejta, Bor a Štiptoň. Zpracováváme granulit, granodiorit a vápenec. Naše produkce se pohybuje okolo 1,8 milionu tun ročně, přičemž jednoduchými opatřeními lze tuto téměř zdvojnásobit.
Mimo svoji hlavní činnost jsme aktivní i v oblasti ekologie a významně přispíváme na rozvoj přilehlých obcí.

Sortiment

Přírodní kamenivo, drcené
115 PMK 0/4 I ČSN EN 12620+A1
128 Filer (PDK 0/1) ČSN EN 12620+A1
131 PDK 0/4 (B) ČSN EN 13043
132 PDK 0/4 (D) ČSN EN 13242+A1
133 PDK 2/4  ČSN EN 13043
221 PDK 4/8 (B) ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
222 PDK 8/11  ČSN EN 13043
223 PDK 8/16  ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
225 PDK 11/22  ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043
233 PDK 4/32  ČSN EN 13242+A1
229 PDK 16/32 ČSN EN 13043
321 PDK 32/63 ČSN EN 13242+A1
323 PDK 32/63 (B I) ČSN EN 13450, č.osv. 926/11-ČD
322 GP 63/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
511 GP 63/250  ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
412 PDK 0/32 (ŠDA 0/32) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
419 PDK 0/32 kv dle OTP SŽDC z 8.12.2011                                                      č.osv. S 928/11-ČD
415 PDK 0/63 (ŠDA 0/63) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
417 MZK 0/32 (GA) ČSN EN 13242+A1, ČSN EN 13285
602 PDK 0/16 (G-F 0/16) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
509 G-F 0/125 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
502 Kamenitá sypanina drcená 0/250 ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
Lomový kámen 
501 Lomový kámen netříděný  zák.č.102/2001 Sb.
504 Lomový kámen netříděný-stavební zák.č.102/2001 Sb.
603 Kamenitá sypanina (Skrývka, Výkliz) ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.
 
Společnost je držitelem certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009
PDK - přírodní kamenivo, drcené      MZK - mechanicky zpevněné kamenivo
G-F štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy dle ČSN 736133; S-F písek s příměsí jemnozrnné zeminy dle ČSN 736133;
GP štěrk špatně zrněný dle ČSN 736133;  Kamenitá sypanina (lomová skrývka, výkliz 0-300 nebo 0-500 mm)

  

Doprava a mechanizace

Prostřednictvím našeho střediska Spedice KaP zajišťujeme dopravu našich výrobků do vzdálenosti ca 50 km po vlastní ose.
Z lomu Plešovice dodáváme kamenivo rovněž po železnici, nakládka na vlastní vlečce.


Tři stupně drcení: DCJ 10 (1.600x1.250), odhliňovač, Sandvik H6800, Metso HP200, Metso HP 200, automatické míchací zařízení štěrkodrtí dle určené křivky zrnitosti (MZK).

Kvalita

Na kamenivo vyráběné podle harmonizovaných ČSN EN je vydáno Prohlášení o vlastnostech (PoV) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a dle Zákona č. 22/97 Sb.  v platném znění. Dále pak na kamenivo vyráběné dle § 5 NV 163/2002 Sb., ve znění 312/2005 Sb. je vydán výrobkový certifikát, který je jedenkrát za rok doplňován zprávou o dohledu. Ostatní kamenivo je dodáváno na základě Technických listů vydaných výrobcem, splňuje ustanovení zákona č. 102/2001 Sb. o Obecných podmínkách bezpečnosti stavebních výrobků a je na něj vydáno Prohlášení o shodě.

Dokumenty ke stažení ZDE
  
Záruka jakosti – firemní laboratoř

Certifikáty