KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PLEŠOVICE

Lom PLEŠOVICE, 381 01 Český Krumlov

Surovina: Granulit bílošedé barvy, vyznačuje se častým výskytem granátu, ojediněle i turmalínu a biotitu.

Adresa

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PLEŠOVICE
sídlo firmy: Linecká 277
381 01, Český Krumlov
Ič: 42396158

Provozní doba

Expedice:

PO-PÁ:  6:00 - 20:00
Výroba:
PO-PÁ:  6:00 - 21:00
po dohodě možná nakládka i mimo prodejní dobu.

Kontakt

Telefon 380 711 306
Fax 380 711 306

Na koho se obrátit

Vedoucí prodeje Veronika Podhorská
380 702 123

Prodejce Miroslav Sklář
380 702 114

Vedoucí lomu Ing. Miroslav Konopáč
vedoucí tel.: 724 043 316 , expedice tel.: 728 087


O nás

Jsme česko-rakouská společnost zabývající se těžbou a zpracováním kamene. V současné době vlastníme a provozujeme deset lomů: Ševětín, Plešovice, Kobylí Hora, Zrcadlová Huť, Krty, Písek, Jistec, Rejta, Bor a Štiptoň. Zpracováváme granulit, granodiorit a vápenec. Naše produkce se pohybuje okolo 1,8 milionu tun ročně, přičemž jednoduchými opatřeními lze tuto téměř zdvojnásobit.
Mimo svoji hlavní činnost jsme aktivní i v oblasti ekologie a významně přispíváme na rozvoj přilehlých obcí.


Sortiment

  • Přírodní drcené kamenivo pro asfaltové směsi dle ČSN EN 13043: PDK 0/4 (B), 2/4 (B), 4/8 (B), 8/11 (B), 8/16 (B), 11/22 (B), 16/32 (B)
  • Přírodní drcené kamenivo do betonu dle ČSN EN 12620: PDK 0/4 (B), PDK 4/8 (B), 8/16 (B), 11/22 (B)
  • Přírodní drcené kamenivo pro nestmelené a stmelené směsi dle ČSN EN 13242: PDK 0/4 (D), 4/32 (C), 32/63 (B), 0/32 (A), 0/63 (A)
  • Přírodní drcené kamenivo pro drážní stavby dle ČSN EN 13450: PDK 32/63 (B I) a dle OTP ČD: 0/32 (kv)
  • Mechanicky zpevněné kamenivo dle ČSN EN 13285: MZK 0/32
  • Mimo normu: PDK 0/1 na obsypy plynovodů, 0/22 odval vhodný na hutnění, zásypy, vyrovnání terénu a do nezpevněných cest, PDK 63/125, 63/250 a 0/125 do spodních vrstev, 0/250 (po 1.stupni drcení) do základů, lomový kámen netříděný a záhozový jako pobřežní zpevňovací kámen
  • Kamenivo do betonu PMK 0/4 mm - betonářský písek vhodný do všech druhů betonů konstrukčních i potěrových. Jedná se o směsné kamenivo z těženého a drceného kameniva. Kamenivo má ideální zrnitostní křivku pro použití do betonu (propad sítem 0,25 mm 8-15%).


Doprava a mechanizace

Prostřednictvím našeho střediska Spedice KaP zajišťujeme dopravu našich výrobků do vzdálenosti ca 50 km po vlastní ose.
Z lomu Plešovice dodáváme kamenivo rovněž po železnici, nakládka na vlastní vlečce.


Tři stupně drcení: DCJ 10 (1.600x1.250), odhliňovač, Sandvik H6800, Metso HP200, Metso HP 200, automatické míchací zařízení štěrkodrtí dle určené křivky zrnitosti (MZK).


Reference

Fotogalerie + Reference


Kvalita

Na kamenivo vyráběné podle harmonizovaných ČSN EN je vydáno Prohlášení o vlastnostech (PoV) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a dle Zákona č. 22/97 Sb.  v platném znění. Dále pak na kamenivo vyráběné dle § 5 NV 163/2002 Sb., ve znění 312/2005 Sb. je vydán výrobkový certifikát, který je jedenkrát za rok doplňován zprávou o dohledu. Ostatní kamenivo je dodáváno na základě Technických listů vydaných výrobcem, splňuje ustanovení zákona č. 102/2001 Sb. o Obecných podmínkách bezpečnosti stavebních výrobků a je na něj vydáno Prohlášení o shodě.

Dokumenty ke stažení ZDE


Certifikace