Kámen PLUS s.r.o.

Kámen PLUS s.r.o.


Kámen plus - zpracování, třídění, dovoz a prodej stavebního a dekoračního kamene.

 


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Kámen PLUS s.r.o.
Luleč - areál kamenolomu
683 03, Luleč
IČO: 27701140

Kontakt

Mobil: 604 708 427
E-mail: kamenplus@kamenplus.cz
Web: www.kamenplus.cz

Sociální sítě:      

Otevírací doba

Pondělí - Pátek :  7:00 - 17:00 hod.
Sobota :                  9:00 - 12:00 hod.

O nás

Společnost Kámen PLUS s. r. o. byla založena v roce 2006 za účelem těžby, zpracování, třídění a výběru kamene. Pro tuto činnost získala oprávnění k hornické činnosti od ČBU. Hlavní činností společnosti je těžba a zpracování moravské droby v kamenolomu Luleč.

Droba je sedimentární hornina z období druhohor a pro svoji hnědou, někdy až zlatavou barvu, je velice oblíbená. Spektrum forem droby je široké, a to od lomového tříděného a různých druhů zídkového kamene, přes šlapáky a dlažbu, až po různé velikosti solitérů, valounů a dekorační drtě.

Další činností je nákup a prodej oblázků a valounů ze Slovenska a několika druhů stavebních a dekoračních kamenů z celé České republiky.

Sortiment

- moravská droba v různých formách (zídkový a lomový kámen, solitérní kameny, valouny, dekorační drť, dlažba a šlapáky)
- vápence povrchové, ale zejména dolomitické (solitéry, kusový kamen a drtě v několika barvách)
- pískovcové a žulové valouny
- břidlice (šlapáky, dlažba a obklad)
- oblázky několika barev a velikostí
 

Doprava a mechanizace

Doprava, ceník a smluvní podmínky.
  
Doprava a nakládka kamene různých forem, balení, velikostí a množství je zajištěna pomocí smluvních partnerů a částečně vlastním nákladním automobilem a nakladačem.

Reference

- Penzion Lada Repechy - dodávka tříděného lomového kamene
- Olympia Brno - dodávka valounů a drti (Kika)
- Olympia Brno - dodávka drti a solitérů (jarní výzdoba)
- Olympia Brno - dodávka drti (Polar express)
- Zoo Olomouc - dodávka zídkového kamene
- Bioveta Ivanovice na Hané - dodávka oblázků, solitérních kamenů a valounů
- Masarykův okruh Brno (Moto GP) - dodávka valounů a oblázků
- Renocar Brno (BMW) - dodávka drti a solitérů
- Golf Austerliz Slavkov - dodávka tříděného lomového kamene
- Obec Dražovice - dodávka zídkového plochého kamene, oblázků a solitérů
- Zemako Moravany u Brna - dodávka drti, lomového kamene a solitérů
- Lesy města Prostějova - dodávka zídkového plochého kamene
- Obec Sivice - dodávka tříděného zídkového kamene
- Dina Hitex Bučovice - dodávka solitérů
- Kampus Brno - dodávka oblázků na střechu
- Zelená čtvrt Brno - dodávka tříděného lomového kamene
- Golf Kaskáda Brno - dodávka lomového kamene a solitérů
- MZLU Brno - dodávka plochého zídkového kámene
- Obec Lovčice - dodávka zídkového kámene 
a další.

Kvalita

Hodnoty, na kterých společnost Kámen PLUS s. r. o. buduje svoji činnost :
 
Široký sortiment vlastních výrobků – prodáváme pouze vlastní výrobky ve vlastním balení. Zpracování veškerého materiálu provádíme sami z důvodu ochrany zákazníka před možnými nekvalitními výrobky.
Kvalitní výrobky díky strategickému umístění firmy – umístění prodejny v těsné blízkosti kamenolomu zajistí nízké náklady na přepravu výrobků a celkově nižší ceny všech výrobků pro zákazníka.
Řešíme individuální potřeby zákazníků – snažíme se o uspokojení potřeb zákazníků nad rámec standardní nabídky.
Efektivní řízení pracovních procesů a lidských zdrojů – veškeré pracovní procesy ve společnosti jsou kontrolovány tak, aby odpovídaly nastaveným standardům, a zaměstnanci prochází pravidelným školením.
Poslání společnosti :
Naším posláním je nabízet široký sortiment vlastních a kvalitních výrobků z kamene. Široký sortiment je zajištěn díky geologicky jedinečné skladbě horniny a strategickému umístění prodejny v těsné blízkosti kamenolomu.
Kvalita výrobků je zabezpečena tím, že společnost zpracovává veškerý kámen ve vlastní režii, částečně outsourcingem (mobilní třídírna kamene, částečně doprava a nakládka).

Na koho se obrátit

Jednatel
Bc. Petr Vařeka
604 708 427
Vedoucí prodejny
David Ignačák
734 336 836

Ceník

Ceník okrasného kamene

Další adresy

Sídlo společnosti :

Kámen PLUS s.r.o.
Luleč 371
683 03 Luleč


Zařazení do kategorií