KÁMEN Zbraslav, a.s.- Kamenolom Dolní Kounice

Lomový kámen a štěrkodrtě

Adresa

KÁMEN Zbraslav, a.s.- Kamenolom Dolní Kounice
Ivančická ulice
664 64, Dolní Kounice
IČ: 01820460

Provozní doba

expedice kameniva:

Po - Pá    6:00 – 20:00 hod.

Kontakt

Telefon 546 418 930-1
Fax 546 418 933

Na koho se obrátit

Vedoucí lomu Jan Brabec
546 418 930

Expedice
546 418 931


O nás

Firma Kámen Zbraslav s.r.o. vznikla v roce 1994 transformací štěrkovny Zbraslav, jako části bývalého státního podniku Středokámen Praha, se zaměřením na těžbu a zpracování kamene a štěrkopísku.

Hlavním a rozhodujícím předmětem činnosti společnosti zůstává výroba a prodej drceného kameniva, a to především kvalitních drtí použitelných pro výrobu živicí obaleného kameniva na obalovnách a pro výrobu konstrukčních betonů na betonárnách a výrobu betonových stavebních dílců v prefabrikovnách, ale i štěrkodrtí a štěrků do podkladních vrstev vozovek, parkovišť a zpevněných ploch, jakož i do kolejového lože železničních a tramvajových tratí.

Výrobu drceného kameniva společnost provádí nadále ve třech samostatných kamenolomech, které jsou situovány v okrese Brno-venkov s příznivými dopravními vzdálenostmi do města Brna a s dobrým komunikačním napojením na veřejnou silniční síť.


Sortiment

 • drobné drcené kamenivo 0/4 C
 • hrubé drcené kamenivo 4/8 C
 • hrubé drcené kamenivo 8/16 B
 • štěrkodrť 0/8 B
 • štěrkodrť 0/22 B
 • štěrkodrť 0/32 A
 • štěrkodrť 0/32 B
 • štěrkodrť 0/63 A
 • štěrkodrť 0/63 B
 • hrubé drcené kamenivo 16/32 B
 • hrubé drcené kamenivo 22/63 B
 • hrubé drcené kamenivo 32/63 B I
 • hrubé drcené kamenivo 32/63 B
 • hrubé drcené kamenivo 63/125 B
 • lomový kámen netříděný
 • lomový kámen - rozklep do 40 kg
 • lomový kámen - rozklep do 200 kg
 • štěrkodrť - 0 - 100 m.n.
 • Kamenivo odpovídá nejvyšším kvalitativním třídám dle ČSN EN 13242, 12620, 13450, 13139 a 13383-1

 


Doprava a mechanizace

Na požádání zajistíme přepravu materiálů nákladními vozidly i vagonováním na přílušné železnici.


Kvalita

Těženou horninou je granodiorit šedé barvy, který svou kvalitou umožňuje výrobu drtí a štěrku v nejvyšších kvalitativních třídách dle ČSN 72 1511 a ČSN 72 1512, provedena certifikace systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.


Certifikace


POZNÁMKY:

- mimo uvedené frakce je možné po dohodě s odběratelem zajistit výrobu kameniva i v jiné frakci, cena bude stanovena individuálně
- požadavky na tel./fax – 547 213 496