KÁMEN Zbraslav, a.s.- Kamenolom Želešice

KÁMEN Zbraslav, a.s.- Kamenolom Želešice

Lomový kámen a štěrkodrtě


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KÁMEN Zbraslav, a.s.- Kamenolom Želešice

664 43, Želešice
IČO: 01820460

Otevírací doba

expedice kameniva:

Po - Pá     6:00 – 20:00 hod.

O nás

Firma Kámen Zbraslav s.r.o. vznikla v roce 1994 transformací štěrkovny Zbraslav, jako části bývalého státního podniku Středokámen Praha, se zaměřením na těžbu a zpracování kamene a štěrkopísku.

Hlavním a rozhodujícím předmětem činnosti společnosti zůstává výroba a prodej drceného kameniva, a to především kvalitních drtí použitelných pro výrobu živicí obaleného kameniva na obalovnách a pro výrobu konstrukčních betonů na betonárnách a výrobu betonových stavebních dílců v prefabrikovnách, ale i štěrkodrtí a štěrků do podkladních vrstev vozovek, parkovišť a zpevněných ploch, jakož i do kolejového lože železničních a tramvajových tratí.

Výrobu drceného kameniva společnost provádí nadále ve třech samostatných kamenolomech, které jsou situovány v okrese Brno-venkov s příznivými dopravními vzdálenostmi do města Brna a s dobrým komunikačním napojením na veřejnou silniční síť.

Sortiment

 • drobné drcené kamenivo 0/2 B Z *
 • drobné drcené kamenivo 2/4 B Z *
 • drobné drcené kamenivo 2/4 B - drť praná Z *
 • drobné drcené kamenivo 0/4 B Z *
 • drobné drcené kamenivo 0/4 A - drť praná Z *
 • štěrkodrť 0/8 B S **
 • hrubé drcené kamenivo 4/8 B Z *
 • hrubé drcené kamenivo 8/11 B Z *
 • hrubé drcené kamenivo 11/16 B Z *
 • hrubé drcené kamenivo 16/22 B Z *
 • štěrkodrť 0/16 B S **
 • hrubé drcené kamenivo 4/16 B S **
 • hrubé drcené kamenivo 8/16 B S **
 • hrubé drcené kamenivo 11/22 B S **
 • hrubé drcené kamenivo 4/11 B S **
 • štěrkodrť 0/32 A
 • štěrkodrť 0/32 B
 • štěrkodrť 0/63 B
 • štěrkodrť 0/100 m.n.
 • hrubé drcené kamenivo 32/63 B Z *
 • filer - odprašky
 • lomový kámen netříděný
 • lomový kámen - rozklep do 40 kg
 • lomový kámen - rozklep do 200 kg
 • Kamenivo odpovídá nejvyšším kvalitativním třídám dle ČSN EN 13043, 13242, 12620, 13450, 13139 a 13383-1

* frakce označené ,,Z,, jsou úzké frakce vyráběné v lomu
** frakce označené ,,S,, jsou namíchány v poměru, který si stanoví odběratel

Doprava a mechanizace

Na požádání zajistíme přepravu materiálů nákladními vozidly i vagonováním na přílušné železnici .

Kvalita

Těženou horninou je amfibolit zelenošedé barvy s vysokou pevností, umožňující výrobu drtí v nejvyšších kvalitativních třídách dle ČSN 72 1511, 72 1512, provedena certifikace systému jakosti dle ČSN, EN ISO 9001:2001.

Certifikáty