KÁMEN BARBORA s.r.o. - Vršek

Prodáváme přírodní drcené kamenivo certifikované dle ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. Ložisko obsahuje zejména svory, svorové ruly a amfibolity. Jelikož se jedná o hlušinový materiál po těžbě na dole Barbora, nad rámec běžných rozborů probíhá při výrobě kontinuální kontrola limitních hodnot stanovených SUJB. Přestože se jedná o kamenivo, které bylo radiometricky rozdruženo a zkontrolováno, jeho použití je povoleno jen pro stavby jiné než s pobytovou místností..

Adresa

KÁMEN BARBORA s.r.o. - Vršek
Vršek
362 51, Jáchymov
IČ: 050 20 913

Provozní doba

Kontakt

Telefon +420 607 087 668

Na koho se obrátit

Obchodní ředitel Alois Piták
607 087 668

Závodní lomu Ing. Ondřej Vrbík
734 758 501


Sortiment

Kamenivo - frakce:

  • 0 - 16 mm     175 Kč
  • 0 - 32 mm     175 Kč
  • 0 - 63 mm     175 Kč
  • 8 - 16 mm     255 Kč
  • 16 - 32 mm   235 Kč
  • 32 - 63 mm   195 Kč
  • 63 - 125 mm 195 Kč

 


Provozovna se nachází na silnici mezi městy Jáchymov a Abertamy. A to za Abertamskou zatáčkou v části Jáchymov – Vršek po levé straně silnice ze směru od Jáchymova.