KARETA s.r.o. - recyklační dvůr Bruntál

KARETA s.r.o. - recyklační dvůr Bruntál


Recyklační dvůr.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KARETA s.r.o. - recyklační dvůr Bruntál
Zahradní 1612/44
792 01, Bruntál
IČO: 62360213

Kontakt

Mobil: 725 708 296
E-mail: kareta@kareta.cz
Web: www.kareta.cz

Sortiment

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsou na recyklační dvůr přijímány k recyklaci následující materiály :

17 01 01 BETON
17 01 02 CIHLY
17 03 02 ASFALTOVÉ SMĚSI NEUVEDENÉ POD ČÍSLEM 17 03 01
17 05 01 ZEMINA A KAMENÍ NEUVEDENÉ POD ČÍSLEM 17 05 03

Dodavatel odpadu má povinnost předložit informace a doklady o kvalitě odpadu ZPO (základní popis odpadu).

Původce odpadu má rovněž povinnost specifikovat množství jednotlivých odpadů a tyto odpady zařadit podle druhů a kategorií.