KEMA Morava

KEMA Morava Dodavatel plastifikátorů a dodatků do betonů, sanace betonových povrchů, suché maltové a omítkové směsi a jiné

Jak nás kontaktovat?

Adresa

KEMA Morava
Důl Staříč 1, Ostravská ul.
739 25, Sviadnov
IČO: 48815675

O nás

Společnost je nejen dodavatelem stavební chemie pro použití ve specializovaných činnostech, ale je i součásti Českomoravského sanačního centra, které profesionálně a s využitím nejnovějších poznatků zhodnotí každý případ vlhkého objektu, určí optimální způsob jeho sanace a na základě vypracované zprávy nebo projektu provede sanační práce .

Sortiment

 • Plastifikátory a dodatky do betonu
 • - Kemament L 10 - Vysoceúčinný univerzální superplastifikátor pro betony, malty i předpjaté betony
 • - Kemament FM - Silný plastifikátor pro kvalitní beton s vysokou počáteční pevností, účinný již při nízkých dávkách
 • - Kemament MIX - Superplastifikátor pro zvlášť vysoké počáteční pevnosti, zlepšenou zpracovatelnost a sníženou segregaci betonu
 • - Kemament BV - Plastifikátor s účinkem zpolmalování tuhnutí
 • - Kemazim OC - Tekutý dodatek pro zimní betonování při - 10 st. C
 • - Kemacon LPA - Aerant pro malty a betony, který výrazně zmenšuje povrchovou napjatost záměsové vody
 • Ostatní dodatky, oleje na bednění a uzavírací nátěry
 • - Kemacon MOT - pro prodloužení doby tuhnutí betonů a malt
 • - Kemacon Mineral - bednící olej s antikorozní přísadou, zamezuje znečištění bednících dílců a umožňuje snadnou demontáž bednění
 • - ISO - CURE P, HE - ochranné emulze na bázi parafinu, chránící povrch ve fázi tuhnutí
 • - TORKRET 150 / BE/ - tekutý urychlovač tuhnutí betonu, vhodný pro torkret.betony
 • - Beton Rapid - práškový dodatek, silně urychluje tuhnutí
 • - Beton Koheziv - pasta, výrazně snižuje odskok při torkretování, zvyšuje vodotěsnost a odolnost proti chemikáliím
 • - Korostop - antikorozivní dodatek do betonu ve formě pasty
 • Další sortiment výrobků stavebních materiálů ve členění :
 • - Sanace betonových povrchů
 • - Sanace vlhkého zdiva
 • - Stavební lepidla
 • - Spárovací hmoty
 • - Vodonepropustné nátěry
 • - Rychletuhnoucí malty
 • - Srovnávací hmoty
 • - Suché maltové a omítkové směsi
 • - Průmyslové podlahy
 • - Křemenné písky

Doprava a mechanizace

Vlastní nákladní doprava


Certifikáty

Na koho se obrátit


Dipl. Ing. Otakar Hájek - 558 655 222 , 602 741 804

František Adamík - 604 477 937


Zařazení do kategorií