KERAMOST, a.s.

KERAMOST, a.s.

Těžba a zpracování bentonitů, metakaolinu, čediče a znělce.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KERAMOST, a.s.
Žatecká 1899/25
434 30, Most
IČO: 49901222

Kontakt

Telefon: 476 442 511
Fax: 476 704 405
E-mail: keramost@keramost.cz
Web: www.keramost.cz

O nás

SOUČASNOST:
KERAMOST, a.s. je přední evropský zpracovatel a producent nerostných surovin s širokou škálou využití. Hlavními aktivitami je těžba, úprava nemetalických surovin. I přes rostoucí konkurenci neustále zvyšujeme svůj obrat a podíl nejen na trzích Evropské unie. Základem výrobkového portfolia jsou vlastní rozsáhlá ložiska se zásobami nerostných surovin a vývoj nových produktů a aplikací probíhající ve spolupráci s evropskými univerzitami a vědecko-výzkumnými institucemi.

HISTORIE:
Akciová společnost KERAMOST byla založena již 1.1. 1994 transformováním bývalého státního podniku Severočeské keramické závody Most. Tradice výroby však sahá až do období kolem roku 1880.

Sortiment

  • ČEDIČ - drcené kamenivo
  • METAKAOLIN
  • STAVEBNÍ BENTONITY (GAE, B75, TES-BENT, PRES-BENT)
  • KAMENIVO 0-2
  • ZNĚLEC

Kvalita

Společnost KERAMOST, a.s. má zaveden integrovaný systém managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost zavedla a udržuje systém ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018. 

Certifikáty